fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Zvanično akreditirana Nahlina obuka: Osnove manuelnog i automatskog testiranja softvera

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo 25. oktobra 2021. izdalo je Rješenje o ispunjenosti uvjeta za realizaciju programa obrazovanja odraslih – Program neformalnog obrazovanja za Nahlinu obuku: Osnove manuelnog i automatskog testiranja softvera. Akreditiranjem ove obuke značajno su povećane šanse za bolje pozicioniranje naših polaznica na tržištu rada, a Nahla je u svojoj ponudi objedinila pet javno važećih obuka: Obuku za grafičko dizaniranje, Obuku za rad u administraciji,  Data science i User interface/User experience (UI/UX) design, a Obuka za asistenticu u računovodstvu je u procesu dobijanja akreditacije.

Pripremila: Emina Lakić

Dio IT industrije koji se bavi testiranjem novih softvera, web aplikacija i sajtova uvjerljivo najbrže raste, a kako u formalnom segmentu, za sada, ne postoji program obrazovanja za zanimanje QA testera, Nahla je tu vidjela priliku da da svoj doprinos jačanju prilika na tržištu rada osmišljavanjem i kreiranjem obuke Osnove manuelnog i automatskog testiranja softvera.

Polaznice koje uspješno završe ovu obuku stječu osnovna znanja, vještine i stručne kompetencije za obavljanje zadataka vezanih za pozicije: Junior Manual Tester za mobilne i web aplikacije, Junior Manual Tester za API testiranje, te Junior Automation Tester za automatizaciju web aplikacije.

Nastavni plan i program obuke Osnove manuelnog i automatskog testiranja softvera podijeljen je u 4 modula: Uvod u osnovno tehničko znanje, Teorijske osnove – manuelno testiranje, praktično testiranje i mobilne aplikacije, API osnove i testiranje, Automatsko testiranje web aplikacije sa Selenium frameworkom i broji ukupno 127 školskih časova, a kreirali su ga stručnjaci iz oblasti IT-ja i andragogije. Kroz ovu obuku planirano je uspostavljanje saradnje polaznica obuke s IT firmama, kao vid prakse i pripreme za tržište rada.

Zvanje automatskog i manuelnog junior testera, pored rada u domaćim IT firmama, otvara i velike mogućnosti za samostalni (freelance) rad. Testiranje i verifikacija softvera su bitne faze u realizaciji svakog softverskog projekta u kojima se otkrivaju greške i procjenjuje da li je sistem upotrebljiv, odnosno da li izvršava tražene funkcionalnosti.

Kontrolori kvaliteta softvera, tj., QA testeri pokušavaju putem uobičajenih i neuobičajenih načina korištenja softvera doći do informacija o eventualnim greškama u softveru i često se nazivaju “lovcima na greške”. Za razliku od manuelnog (ručnog) testiranja koje izvodi čovjek, sjedeći ispred kompjutera i pažljivo izvršavajući svaki korak testa, automatsko testiranje predstavlja metodu korištenja određenih alata za pisanje i automatsko izvršavanje koraka testa na softver aplikaciji.

Putem dva besplatna webinara „Catch the bug“ i „Uvod u automatsko testiranje“ koje smo organizirali u maju i septembru 2021. za preko 100 učesnika/ca nastojali smo promovisati i približiti zanimanje automatskog i manuelnog testera.

U narednom periodu CEI “Nahla” će objaviti poziv za upis nove generacije polaznica „Osnove manuelnog i automatskog testiranja softvera“, čime ovaj segment usavršavanja stavljamo na raspolaganje zajednici i šaljemo poruku da edukacija i osnaživanje žena mogu značajno doprinijeti lokalnom razvoju i smanjenju nezaposlenosti.

Sve navedene aktivnosti realizirali smo u saradnji s partnerskom organizacijom DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu, u okviru projekta „Osnaživanje žena za zapošljavanje u poslovnim okruženjima digitalnog doba“. Ovim projektom želimo doprinijeti povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja žena u IT sektoru na području Kantona Sarajevo.

Uskoro će biti dostupno više informacija o novim upisnim ciklusima za akreditovane programe.