svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Uvod u automatsko testiranje – besplatan webinar!

Dio IT industrije koji se bavi testiranjem novih softvera, web aplikacija i sajtova uvjerljivo najbrže raste. Kontrolori kvaliteta softvera, tj., QA testeri pokušavaju putem uobičajenih i neuobičajenih načina korištenja softvera doći do informacija o eventualnim greškama u softveru i često se nazivaju “lovcima na greške”.

Za razliku od manualnog (ručnog) testiranja koje izvodi čovjek, sjedeći ispred kompjutera i pažljivo izvršavajući svaki korak testa, automatsko testiranje predstavlja metodu korištenja određenih alata za pisanje i automatsko izvršavanje koraka testa na softver aplikaciji. Alati za automatizaciju testova izvršavaju korake testa, upoređuju očekivane rezultate sa stvarnim rezultatima, te utvrđuju da li je svaki korak testa uspješno izvršen ili ne. Tokom ovog webinara detaljnije ćemo se upoznati s pojmom automatkog testiranja, alata za automatizaciju testova kao i samog procesa automatizacije testova.

Prijavi se na besplatan webinar „Uvod u automatsko testiranje“ i detaljnije se upoznaj s pojmom automatkog testiranja, alata za automatizaciju testova kao i samog procesa automatizacije testova.

Ovaj webinar je nastavak webinara  “Catch the bug” u kojem smo pričali šta posao QA testera podrazumijeva, koja su njegova zaduženja i na praktičnom primjeru prošli kroz osnovne faze testiranja softvera.

TEME WEBINARA

Prijavite se na besplatan webinar i odlučite da li je baš ovo zanimanje za vas, a s Ahmetom Mulalićem, senior QA inženjerom, razgovarat ćemo o sljedećem:

1. Šta je automatsko testiranje?
2. Zašto automatsko testiranje?
3. Prednosti i rizici
4. Kada automatizovati testove?
5. Alati za automatizaciju testova
6. Proces automatizacije testova
7. Zaključak
8. Demonstracija automatizacije testova

Moderatorica: Elvira Leka

TERMIN ODRŽAVANJA: srijeda, 22. septembar 2021. od 17.00 do 18.30 h

LOKACIJA: Zoom platforma

PRIJAVA: obavezna putem ONLINE FORMULARA

Prijave primamo do srijede, 22. septembra  do 11.30 h ili do popune mjesta. Broj mjesta je ograničen!

Ovim projektom CEI „Nahla“ želi doprinijeti unapređenju zapošljavanja i povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja žena na području Kantona Sarajevo u računovodstveno-finansijskom i IT sektoru, kao i upoznati stanovništvo o perspektivnim zanimanjima.