fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

AKTIVIZAM I SARADNJA

INICIJATIVA PRVI

Inicijativu PRVI (protiv rasne i vjerske intolerancije) osnovao je Centar za edukaciju i istraživanje Nahla 2017. godine, a čine je aktivisti i aktivistice u oblasti ljudskih prava s fokusom na slobodu vjere i uvjerenja. Inicijativa se bavi sistemskim pristupom rješavanju problema ugroženosti prava na slobodu vjere ili uvjerenja, diskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja te razbijanjem straha, mržnje i predrasuda prema vjerskim skupinama.

LOKALNA I MEĐUNARODNA SARADNJA

SVEČANOSTI I DOGAĐAJI

KAMPANJE

AKCIJE