fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

O INICIJATIVI PRVI

Otkad postojimo?

Inicijativu PRVI (protiv rasne i vjerske intolerancije) osnovao je Centar za edukaciju i istraživanje Nahla 2017. godine u Sarajevu i čine je aktivisti i aktivistice u oblasti ljudskih prava s fokusom na slobodu vjere i uvjerenja.

Šta radimo?

Inicijativa se bavi sistemskim pristupom rješavanju problema ugroženosti prava na slobodu vjere ili uvjerenja, diskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja te razbijanjem straha, mržnje i predrasuda prema vjerskim skupinama. Naša misija je ukazati na probleme ograničavanja i zabrane vjerskih sloboda, te razviti i povećati svijest o diskriminaciji na osnovu vjere i zločinima iz mržnje počinjenim s predrasudama na vjerskoj osnovi.

Zašto?

Želimo ostvariti nultu toleranciju na kršenje prava na slobodu vjere i uvjerenja u Bosni i Hercegovini postignutu kroz visoku svijest građana koji će te pojave znati prepoznati i na njih odgovorno reagovati.

NAŠE AKTIVNOSTI

KORISNI DOKUMENTI

EVROPSKA KONVENCIJA
O LJUDSKIM
PRAVIMA

USTAV
BOSNE
I HERCEGOVINE

ZAKON
O SLOBODI
VJERE

ZAKON
O ZABRANI
DISKRIMINACIJE