svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

O INICIJATIVI PRVI

Otkad postojimo?

Inicijativa PRVI (protiv rasne i vjerske intolerancije) nastala je 2017. godine u Sarajevu i čine je mladi aktivisti i aktivistice iz svih generacija Nahline edukacije iz oblasti ljudskih prava s
fokusom na slobodu vjere.

Šta radimo?

Naši aktivisti angažirani su u različitim poljima, od praćenja zločina iz mržnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, reagiranja na vijesti i naslove koji predstavljaju islam i muslimane u pogrešnom svjetlu, kao i reagiranja na neke aktuelne događaje koji se generalno tiču diskriminacije po različitim osnovama.

Zašto?

Želimo osnažiti mlade da aktivno rade na unapređenju stanja vjerskih prava i sloboda, kroz prikupljanje podataka s terena, izvještavanje i pravovremeno reagiranje i ohrabriti ih da u svakom momentu budu spremni stati u zaštitu ljudskih prava i slobode vjere i uvjerenja.

NAŠE AKTIVNOSTI

KORISNI DOKUMENTI

EVROPSKA KONVENCIJA
O LJUDSKIM
PRAVIMA

USTAV
BOSNE
I HERCEGOVINE

ZAKON
O SLOBODI
VJERE

ZAKON
O ZABRANI
DISKRIMINACIJE