fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Uvjeti kupovine

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja i plaćanja proizvoda koji su ponuđeni na stranici www.nahla.ba. Ovu stranicu možete koristiti za svoju privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, u skladu sa sljedećim uvjetima i pravilima:

Vlasnik web trgovine je Centar za edukaciju i istraživanje Nahla, a kupac je svaki posjetitelj stranice koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je i izvrši plaćanje putem jednog od ponuđenih načina plaćanja.

Kontakt podaci:

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla
JIB: 4200561340009
PDV broj: 200561340009
 Adresa: Džemala Bijedića 122, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 710650
E-mail: info@nahla.ba

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje
narudžbu.
Proizvodi se naručuju elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod i spremanjem proizvoda u korpu.
Proizvod se smatra naručenim u trenutku kad kupac odabere i potvrdi način plaćanja.

Načini plaćanja
Za online plaćanja nudimo sljedeće opcije: 

  • kreditne kartice MasterCard®, Maestro®, i Visa® putem Monri servisa, koji garantira sigurnost vaših transakcija uz najstrože standarde zaštite podataka

Izjava o konverziji valute
Sva plaćanja će se vršiti u bosanskohercegovačkoj valuti.

Isporuka

Vlasnik web trgovine se obavezuje da će poslati kupcu obavijest putem e-maila o aktiviranju i načinu korištenja kupljene usluge kad zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija.

Reklamacije

Vlasnik web trgovine obavezuje se da će kupcu isporučiti uslugu koja je opisana na web stranici. Kupci mogu podnijeti reklamaciju putem e-maila, priloživši dokaz o kupovini. U slučaju opravdane reklamacije organizirat ćemo
povrat novca ili zamjenu proizvoda.

Kontakt za reklamacije: info@nahla.ba ili +387 33 710 650

____________________

These conditions determine the procedure for ordering and paying for products offered on the www.nahla.ba website. You may use this site for your own private use without any usage fees, subject to the following terms and conditions:

The owner of the web store is the Center for Education and Research “Nahla”, and the customer is every visitor to the site who fills out an electronic order, sends it and makes payment through one of the offered payment methods.

Contact details:

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla
JIB: 4200561340009
WAT number: 200561340009
Address: Džemala Bijedića 122, 71000 Sarajevo
Phone: +387 33 710650
E-mail: info@nahla.ba

Ordering

The customer orders the product or products via the electronic order form.
Any person who electronically orders at least one product, fills in the required information and sends it is considered a customer.
Products are ordered electronically, by clicking on a specific product and saving the product in the shopping cart.
The product is considered ordered when the customer selects and confirms the payment method.

Payment methods
We offer the following options for online payments:

  • MasterCard®, Maestro®, and Visa® credit cards through the Monri service, which guarantees the security of your transactions with the strictest data protection standards

Currency Conversion Statement
All payments will be made in BAM.

Delivery

The owner of the web store is obliged to send the customer a notification via e-mail about the activation and method of using the purchased service when he receives the confirmation approving the online transaction.

Complaints

The owner of the web store has the obligation to deliver the service described on the website to the customer. Customers can file a complaint via e-mail, attaching proof of purchase. In the case of a justified complaint, we will organize refund or product replacement.

Contact for complaints: info@nahla.ba or +387 33 710 650