fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Studenti i studentice pedagogije tradicionalno na andragoškoj praksi u Nahli

Studenti i studentice treće godine Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru svoje andragoške prakse na predmetu “Osnove andragogije” u utorak, 13. decembra 2022. posjetili su Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“.

Posjeta je organizirana u saradnji s doc. dr. Aminom Isanović Hadžiomerović s Filozofskog fakulteta na kojem je CEI Nahla već duži niz godina prepoznata kao primjer primjene andragoških principa u domeni obrazovanja odraslih.

Cilj posjete bio je spajanje teorijskog znanja i uvida u praksu andragogije, razmjena iskustva, kao i spoznaja izazova u radu jednog centra za obrazovanje odraslih. Mahira Idrizović, voditeljica Nahlinog odjela za edukaciju i Zejneb Sherbi, koordinatorica u odjelu za edukaciju, upoznale su studente i studentice s našim radom i pristupom radu, predstavile programe, ali i trendove i smjernice daljeg djelovanja i doprinosa društvu u cjelini.

Radoznalost i oduševljenje konceptom rada Nahle naši gosti i gošće izrazili su kroz diskusiju, ali i prilikom obilaska prostorija Nahle.

Nadamo se da smo na ovaj način studentima i studenticama otvorili nove perspektive profesionalnog djelovanja, ali ih i potakli na dalji rad i razvoj.

Djelić atmosfere s posjete možete više vidjeti na fotografijama ispod