fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Proizvodni vs. uslužni biznis – smjernice pri odabiru

U praksi se često desi da započnemo određeni biznis, a da prethodno nismo dovoljno detaljno izanalizirali sve njegove aspekte, potrebne resurse, mogućnosti kojima raspolažemo i sve popratne faktore. Kad biramo osnovni smjer u kojem ćemo razvijati svoj biznis najčešće je na početku potrebno odlučiti da li će to biti prodaja proizvoda ili pružanje usluga, u skladu s mogućnostima koje imamo na raspolaganju i našim ciljevima. Ana Raguž iz vlastitog poduzetničkog iskustva za nahla.ba analizira na koje aspekte u tom procesu treba posebno obratiti pažnju, kako bismo donijeli prave odluke.

Piše: Ana Raguž

Visina početnog kapitala

Kad procjenjujemo koliki nam je kapital potreban za pokretanje biznisa, postoje značajne razlike u njegovoj visini, zavisno od toga da li smo odabrali proizvodni ili uslužni biznis. Obično je kod uslužnih biznisa potreban manji kapital za pokretanje posla, jer ne moramo ulagati u proizvodnju, nego prodajemo vlastiti rad. U tom slučaju većina kapitala se ulaže u nabavku alata potrebnog za pružanje usluga ili najam prostorija, ukoliko ima potrebe za tim. S druge strane, kod proizvodnje je potrebno prije svega napraviti proizvod, što u početku stvara daleko veće troškove, npr., ukoliko je potrebna gradnja proizvodnih pogona ili nabavka mašina. Kod preprodaje je situacija olakšavajuća jer kupujemo gotove proizvode koje potom prodajemo po višoj cijeni, ali je i u tom slučaju potrebno prethodno izdvojiti znatno veći kapital za nabavku proizvoda.

Visina profita

Svakako da je cilj svakog biznisa ostvarivanje profita, ali tu se trebate dodatno zapitati i da li vam je cilj zaraditi dovoljno novca za lagodan život ili su vaše ambicije mnogo veće. Kad imamo za cilj viši profit, većina ljudi će se odlučiti za proizvodni, radije nego za uslužni biznis. Zamislimo situaciju u kojoj postoji povećana potražnja i potrebno je povećati obim posla kako bismo ostvarili viši prihod. Uslugu obavlja zaposlenik kojem je potreban određeni vremenski period za obavljanje te usluge, te je zarada od jedne usluge ograničena tim vremenskim periodom. Rješenje pronalazimo u angažiranju dodatne radne snage, ali su samim tim i izdaci – doprinosi, plaće i dr. mnogo veći.

U tom slučaju je zarada svakako ostvariva, ali je nesporno da se prodaja proizvoda u većim količinama može ostvariti za mnogo manje vremena i uz mnogo manji broj zaposlenika, a samim tim i uz manje troškova, što vodi ka bržem i lakšem ostvarivanju višeg profita (uz preduvjet da je potražnja dovoljno velika).

Pronalazak radne snage

U uslužnim biznisima može biti teško pronaći odgovarajuću radnu snagu, zaposlenike koji su kompetentni i koji će svoje poslove raditi kvalitetno i savjesno, pogotovo ako je riječ o specifičnim uslugama za čije je vršenje potrebna prethodna dugotrajna i specifična edukacija, praksa ili vještina. Ovdje je također bitan faktor vrijeme koje vlasnik biznisa (malog biznisa, u ovom slučaju) ima na raspolaganju – da li će i sam obavljati usluge, na dnevnoj bazi ili samo u slučaju potrebe ili zamjene zaposlenika, što vodi ka smanjivanju troškova, ali i oduzima dragocjeno vrijeme vlasniku biznisa. Osoba koja započinje vlastiti biznis stoga mora adekvatno postaviti svoje prioritete.

S druge strane, za proizvodnju i prodaju proizvoda je lakše pronaći zaposlenike, s obzirom na to da je kod prodaje bitniji sam kvalitet proizvoda, koji se unaprijed utvrđuje i ne ovisi isključivo od zaposlenika, posebno u slučajevima kad se preprodaju već gotovi proizvodi.

Povećanje obima posla

Obično je lakše povećati prodaju proizvoda kako bi potražnja bila zadovoljena, gdje je potrebno jednostavno kupiti veću količinu proizvoda u slučaju preprodaje ili povećati obim proizvodnje, nego povećati obim posla kod pružanja usluga, jer je u tom slučaju potreban veći broj novih uposlenika sa specifičnim vještinama, i vrlo često, nabavka novih alata i većeg prostora za pružanje usluga, što sveukupno vodi do znatnog uvećanja troškova.

Vremenski aspekt

Svako pružanje usluge je uslovljeno određenim vremenskim periodom koji je potreban za izvršenje usluge, prilikom čega zaposlenik obično tek po okončanju izvršenja jedne usluge može započeti s izvršenjem druge, što svakako limitira ostvarenje zarade, te je jedini put za povećanje obima posla – zapošljavanje nove radne snage, što uveliko povećava troškove.

S druge strane, kod prodaje proizvoda, veća količina proizvoda može se prodati u manjem vremenskom periodu, bez povećanja broja zaposlenih ili uz minimalno povećanje.

Održavanje ličnog kontakta s klijentima i "dobrog glasa"

Kod pružanja usluga izuzetno je važan lični odnos i komunikacija između klijenta i pružatelja usluga, kako bi klijent bio zadovoljan pruženom uslugom i redovno se vraćao, što dalje vodi ka održavanju „dobrog glasa“. To je često i dobar način za privlačenje novih klijenata, koji dolaze tako što im stari klijenti preporuče pružatelja usluga kao kvalitetnog. Kod pokretanja vlastitog biznisa trebamo procijeniti kakve ljudske resurse za pružanje usluga imamo na raspolaganju i koliko kvalitetno mogu izvršiti uslugu i zadržati klijente, kao i privući nove.

S druge strane, kod proizvodnih biznisa lični odnos s klijentom je manje naglašen, iako je uvijek poželjno raditi na komunikaciji s klijentima, kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda i zadovoljstvo klijenta.

Praćenje posla i posvećenost

Kad je riječ o vremenu koje se mora uložiti u praćenje posla i posvećenost, koja je kod pružanja usluga bitan aspekt, uslužni biznisi moraju konstantno ulagati napore i trud da bi se posao kvalitetno obavljao i klijenti bili zadovoljni te vlasnik biznisa ili druga ovlaštena osoba mora redovno kontrolisati kvalitet izvršavanja usluga, što iziskuje mnogo vremena i posvećenosti poslu, dobru kontrolu i nadzor nad timom.

S druge strane, kad kod proizvodnog biznisa jednom odredimo proizvod koji ćemo prodavati i način proizvodnje ili kupovine, cijeli proces je u većoj mjeri automatiziran i potrebno je manje vremena za kontrolu.

Svi spomenuti aspekti su navedeni kao primjeri uočeni u najvećem broju slučajeva kod pokretanja biznisa, pri čemu svakako postoje i izuzeci. Važno je razmisliti o svakom navedenom aspektu koji se tiče naših ličnih mogućnosti, sposobnosti i resursa vezanih za pokretanje i održavanje biznisa, kako bismo racionalno mogli odrediti u kojem smjeru ćemo uspješno razvijati svoj biznis.

Osim navedenih faktora, svakako je važno i istraživanje tržišta i prikupljanje podataka o zastupljenosti određenog biznisa na našem području, ali tu je i još jedna važna stavka pri odabiru biznisa, bez obzira na to da li je riječ o proizvodnom ili uslužnom biznisu  –  izabrati ono što volite raditi, posao koji će činiti da se osjećate ispunjeno i zadovoljno. Ako uložite maksimum svoje energije, posvećenosti, volje i upornosti u posao, vrata uspjeha su vam otvorena.