svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Akreditacija obrazovnih programa CEI NAHLA

Zakon o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo stupio je na snagu 2015. godine. Prateći sveukupne trendove i analizirajući potrebu i važnost cjeloživotnog učenja, evropske regulative u tom pravcu te zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, CEI “Nahla” u potpunosti se priključila procesu sistematizacije i aktivnog djelovanja na polju obrazovanja odraslih.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Obrazovanje odraslih, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini i sve aktuelniju potrebu tržišta rada za planskim odgovorom obrazovnih institucija, zauzima veoma važno mjesto u procesu sticanja kompetencija i kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, kao i društveno odgovorno ponašanje.

Dobro i kvalitetno obrazovanje (formalno, neformalno i informalno) uvjetuje uspješno zapošljavanje odraslih i mladih osoba, ali i otvara brojne šanse nezaposlenim osobama čije stečeno obrazovanje nije u skladu s aktuelnim potrebama.

Zakon o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo stupio je na snagu 2015. godine. Prateći sveukupne trendove i analizirajući potrebu i važnost cjeloživotnog učenja, evropske regulative u tom pravcu te zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, CEI “Nahla” u potpunosti se priključila procesu sistematizacije i aktivnog djelovanja na polju obrazovanja odraslih. U svom dosadašnjem radu, a i u budućim namjerama, kroz proces cjeloživotnog učenja, dio smo pozitivnih promjena koje daju veće šanse u obrazovanju odraslih, otvaraju nove mogućnosti i bivaju dijelom rješenja za lični i individualni razvoj koji u konačnici doprinosi lokalnom razvoju i integraciji naše zemlje u zajednicu država koje njeguju i pomažu ove vrijednosti.

CEI “Nahla” je još 2017. godine, među prvim u Kantonu Sarajevo, završila proceduru upisa u Registar organizatora obrazovanja odraslih pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao treća po redu upisana organizacija. Na ovaj način potvrdili smo ispunjavanje zakonom predviđenih uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i zahtjeva stavljenih pred organizatore obrazovanja odraslih.

Dvadesetogodišnje iskustvo u edukaciji žena u različitim oblastima omogućilo nam je da unaprijedimo i njegujemo specifičan pristup stjecanju vještina kombinacijom teorijske i praktične nastave neophodne za efikasno usvajanje znanja i ključnih vještina za koje se pokazalo da ga tržište itekako priznaje.

Rezultat predanog rada i nastojanja da našim korisnicima omogućimo što kvalitetnije programe je i Rješenje o ispunjenosti uvjeta za realizaciju Programa obrazovanja odraslih „Obuka za rad u administraciji“ kojem je od 2019. godine dodijeljena akreditacija pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Program pripada području administrativno-finansijskih poslova, uz stjecanje kompetencija za rad na poziciji poslovne sekretarke, asistentice u uredu ili asistentice u računovodstvu koja će predstavljati izuzetan potencijal u malim i srednjim preduzećima, koja nemaju u svojim kapacitetima pravnu i računovodstvenu službu, jer je osposobljava za obavljanje zadataka iz administracije, dijela radno-pravnih odnosa i pripremnih finansijskih radnji za računovodstvo.

Na ovaj način je budućim polaznicama ovog programa, pored interne kontrole kvaliteta i već postojeće potvrde i prepoznavanja na tržištu rada, osigurana i dodatna garancija dostizanja predviđenih ishoda obuke.

U narednom periodu CEI “Nahla” će objaviti poziv za upis nove generacije polaznica „Obuke za rad u administraciji“ čime ovaj segment usavršavanja stavljamo na raspolaganje zajednici i šaljemo poruku da edukacija i osnaživanje žena mogu značajno doprinijeti lokalnom razvoju i smanjenju nezaposlenosti.

Na sjednici održanoj 24. jula 2019. Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih i uputila ga na JAVNU RASPRAVU koja je otvorena 30 dana.

Pozivamo sve naše sugrađane/ke, a posebno organizatore obrazovanja odraslih, da se uključe u javnu raspravu kroz prosljeđivanje primjedbi, mišljenja i prijedloga na dostupni materijal. Na ovaj način svi učestvujemo u kreiranju propisa čija implementacija ima značajan utjecaj na društvo u cjelini.