fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obrazovanje odraslih - transformativni potencijal mijenjanja društva na bolje

CEI Nahla je uzela aktivno učešće u trodnevnoj konferenciji “Obrazovanje odraslih i pandemija: Izazovi. Šanse. Budućnost.” koja je održana od 23. do 25. juna 2021. godine u Neumu u organizaciji DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, a uz finansijsku podršku Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ).

Konferencija je okupila ključne aktere u oblasti obrazovanja odraslih iz pet kantona Federacije BiH, Brčkog distrikta BiH i entiteta Republika Srpska: sadašnje i ranije ministre obrazovanja, šefove odjela i savjetnike u ministarstvima, predstavnike organizacija koje nude programe obrazovanja odraslih, te predstavnike akademske zajednice, koji su razgovarali o načinima na koje je pandemija COVID-19 promijenila iskustva i prakse obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi, u pokušaju da se dođe do najboljih praksi i dobrih primjera kako u budućnosti kvalitetno razvijati obrazovanje odraslih.

Prelazak od formalnog ka neformalnom i informalnom obrazovanju, intenzivna primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija, promjena modela i obrazaca podučavanja, prilagodba sistema obrazovanja odraslih u svim njegovim segmentima „novom normalnom“, neki su od izazova sa kojima se obrazovanje odraslih suočavalo u protekloj pandemijskoj godini. Iako su svi navedeni izazovi globalni, odgovori na njih nisu bili jednaki u svim dijelovima svijeta. Cilj ove konferencije je osvijetliti načine na koje se Bosna i Hercegovina, ali i region Jugoistočne Evrope nosio s njima i iz njih izvesti neke preporuke za budućnost, ne samo obrazovanja odraslih, nego i obrazovanja uopće, a posebno u kontekstu njegovih transformativnih potencijala i mogućnosti da mijenja društvene prakse na bolje.

Kao predstavnica Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” u radu konferencije učestvovala je izvršna direktorica našeg Centra u Sarajevu, Elvira Leka, nastavljajući naše aktivno djelovanje, podršku i zagovaranje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje s ciljem jačanja kapaciteta kako bi se obrazovanje odraslih učinili univerzalno dostupnim i kako bi ono prevazišlo socijalne nejednakosti posebno u izazovnim vremenima, kao što je i vrijeme pandemije.

Konferenciju je zvanično otvorio dr. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, naglasivši kako je riječ o događaju kojim se obilježava 21 godina kontinuirane podrške DVV International razvoju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, te kako je vrijeme pandemije donijelo nove izazove, ali i nove prilike za nove aktivnosti. Konferencija je, kako je naglasio dr.sc. Avdagić, prilika da se o tim novim izazovima promisli, a za nove prilike osmisle i nove strategije djelovanja. Iako je jasno da je pandemija promijenila sve naše aktivnosti, odnosno uzrokovala mnoge poteškoće u obrazovanju uopće, pa tako i u obrazovanju odraslih, bez sumnje je ukazala i na neke nove mogućnosti koje je potrebno uključiti u projekcije i aktivnosti svih aktera u polju obrazovanja odraslih.

Stručno andragoško predavanje na temu “Andragoški ogledi u doba pandemije: alternacije i alternative u obrazovanju odraslih” održala je prof.dr. Mirjana Mavrak, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ključno pitanje na kojem je bio fokus izlaganja je: da li je riječ (samo) o alternacijama, odnosno prilagođavanju „starih“ modela podučavanja  novom  okruženju,  ili  o  alternativama,  odnosno  pronalaženju  novih  modela podučavanja imanentnih novim okolnostima i obrazovnim okruženjima.

Svi učesnici su kroz panel diskusije, radne grupe svojim proaktivnim pristupom i izvanrednom pozitivnom energijom doprinijeli kvaliteti diskusija i učinili konferenciju uspješnom i plodonosnom.

Zaključci konferencije formulisani su kroz rad učesnika world cafe metodom. Učesnici su u diskusiji pokušali odgovoriti na pitanja: „Šta je novo normalno?“, „Šta se promijenilo u novom normalnom?“, „Koji su ključni izazovi u obrazovanju odraslih?“ i „Koja su potencijalna rješenja, odnosno naučene lekcije?“

Neki od zaključaka su:
• Novo normalno je, sasvim izvjesno, donijelo neke nepovratne promjene u svim segmentima ljudskog djelovanja, uključujući i obrazovanje, pa tako i obrazovanje odraslih.
• Te promjene ogledaju se u novim obrazovnim potrebama, kao i potrebama za novim načinima zadovoljavanja tih potreba.
• U tom kontekstu, neophodno je razvijati ne samo nove obrazovne ponude, nego i nove pristupe i metode u obrazovanju odraslih.
• Također, neophodno je kontinuirano istraživati i pratiti te potrebe, uz posebnu brigu i pažnju da niko ne ostane isključen, obzirom da je pandemija uzrokovala i veću socijalnu neravnopravnost, uključujući i onu koja se odnosi na obrazovnu ponudu.
• Obzirom da je pandemija uzrokovala nagli i iznenadni prelazak na digitalne platforme i distance learning, posebno je važno razvijati nove modele saradnje u online okruženju, kao i digitalne kompetencije i medijsku i informacijsku pismenost, kao i podržavati obrazovanje za aktivno građanstvo.
• Važno je iskoristiti stečena iskustva i primijeniti pozitivne prakse, te biti spreman na prilagodbe i promjene, kao i razvijati veću tolerantnost na netradicionalne oblike podučavanja.
• Ključno je uvođenje standarda, smisleno vrednovanje ishoda i održavanje kvaliteta u obrazovanju odraslih.
• Odgovornost u ovom polju podijeljena je između nadležnih obrazovnih vlasti, organizatora obrazovanja odraslih, ali i samih korisnika/polaznika.
• Potrebno je održati i kontinuiranu finansijsku podršku, obzirom da se smanjuju budžetska ulaganja i ulaganja donatora u obrazovanje, a time i obrazovanje odraslih.

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” nastavlja kontinuirano raditi na unaprjeđenju obrazovanja odraslih i pružanju sistemske podrške razvoju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, a na tom putu jedan od naših značajnih i dugogogodišnjih partnera je i DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu.