fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

PRVI na ljetnoj školi „Religija znači toleranciju“ u Albaniji

Albanski helsinški komitet bio je domaćin ljetne škole na temu “Religijske tolerancije” koja je se održala prošle sedmice u mjestu Shëngjin u Albaniji , a u kojoj je učešće uzelo 36 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana (Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova*). Na osnovu prethodno dokazanog angažmana i uspješnog doprinosa radu ove organizacije, Nahlina Inicijativa PRVI je pozvana da učestvuje gdje nas je predstavljao Amar Buljubašić, dugogodišnji aktivista u oblasti slobode vjere i uvjerenja.

Tokom petodnevnog trajanja programa učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju s religijskom strukturom Albanije, ali i cijelog Zapadnog Balkana i bliže se upoznaju s harmonijom koja vlada među pripadnicima različitih religijskih skupina, te da razmjene iskustva država iz koje dolaze. Tokom trajanja škole učesnici su između ostalog razgovarali i o razlici između tolerancije i koegzistencije različitih vjerskih grupa na jednom prostoru, ulogama medija u tom procesu, međureligijskom dijalogu i saradnji, te su imali priliku i da razgovaraju s predstavnicima vjerskih zajednica u Albaniji, te da rade na grupnim zadacima.

Smatram da je praksa Albanije, kada je u pitanju međureligijski dijalog i suživot, nešto iz čega cijeli region Zapadnog Balkana može da nauči. Ove teme nikada nisu jednostavne, ali je važno da diskutujemo o njima. U suprotnom – ukoliko ih budemo izbjegavali zbog osjetljivosti ovih pitanja, mogli bismo da izazovemo nove probleme samo jer smo se ustručavali pitati, a ako ne pitamo o onome o čemu ne znamo, ne možemo ni razumjeti, rekao je Amar.