svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Edukacija o zdravlju i ishrani