svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

EDUKACIJA O ZDRAVLJU I ISHRANI

Kako prevenirati najčešća oboljenja endokrinog sistema? webinar

Poremećaji u radu štitne žlijezde danas su drugi po redu endokrini problem po učestalosti, nakon dijabetesa, a  zbog velikog broja pojedinačnih simptoma često ostanu i neotkriveni.

Pridružite nam se u srijedu, 30. decembra 2020. u 18h na FB live na Nahlinoj FB stranici – razgovaramo s prof.dr. Zelijom Velija Ašimi, specijalisticom interne medicine i subspecijalisticom endokrinologije i dijabetologije, koja će nam dati odgovore na pitanja:

  • Koja su najčešća oboljenja endokrinog sistema?
  • Kako prepoznati poremećaj rada štitne žlijezde?
  • Koja su najčešća oboljenja štitne žlijezde?
  • Šta utječe na poremećaj rada štitne žlijezde?
  • Kako prevenirati i liječiti oboljenja štitne žlijezde?
  • Šta je inzulinska rezistencija i šta dovodi do njenog nastanka?
  • Kako prevenirati i liječiti inzulinsku rezistenciju?
  • Kako prevenirati i liječiti osteoporozu?

Ukoliko nam se pridružite, bit ćete u mogućnosti i direktno postaviti pitanje prof.dr. Velija Ašimi.

Voditeljica webinara: prof. dr. Zelija Velija Ašimi 

Vrijeme održavanja webinara: srijeda, 30. decembar 2020. od 18.00 do 19.00

O voditeljici webinara

prof.dr. Zelija Velija Ašimi, specijalistica interne medicine i subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije

Prof. dr. Zelija Velija Ašimi je specijalistica interne medicine i subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije te Fellow of the American College of Endocrinology (FACE). Predsjednica je Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BiH te član odbora za članstvo u Evropskom udruženju endokrinologa (Full member of Membership Committee of European Society of Endocrinology). U toku svog 30-godišnjeg radnog iskustva bila je šef dijagnostičkog i polikliničkog odjela Klinike za endokrinologiju i dijabetologiju na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu, profesorica je na predmetu Interna medicina na Sarajevo Medical School, SSST University, a ranije je predavala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sada radi kao konsultant iz oblasti endokrinologije i dijabetologije na Poliklinici sa dnevnom bolnicom „dr Al Tawil“ u Sarajevu. Autorica je mnogih recenziranih knjiga, univerzitetskih udžbenika, recenziranih vodiča i mnogih naučnih i stručnih radova.