fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Mapiranje zločina iz mržnje u BiH

Grupa mladih aktivista/ica za ljudska prava Centra za edukaciju i istraživanje Nahla učestvovala je u izradi godišnjeg izvještaja o zločinima počinjenim iz mržnje na području Bosne i Hercegovine.

Grupa se fokusirala na incidente poput: prijetnji, fizičkih napada i oštećenja imovine motiviranih netolerancijom prema muslimanima tokom 2017.godine. Ovaj izvještaj u konačnici priređuje Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u na globalnom nivou.
 
U izradi  izvještaja za 2017.godinu učestvovali su predstavnici institucija zemalja članica OSCE-a, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije. Izvještaj uključuje zvanične podatke institucija 39 zemalja. Tu su i dopunjeni podaci o incidentima iz mržnje za 47 participirajućih država, koje su priložile 124 grupe civilnog društva, Međunarodna organizacija za migraciju (IOM), UNHCR i službenici OSCE-a s terena.
 
Svi podaci, dostupni zahvaljujući navedenim izvorima, mogu se pronaći, filtrirati i pohraniti. Filtriranje je moguće prema državi, prema motivu i tipu incidenta.
 
Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu prema tipu incidenta i svim drugim parametrima, ali i za sve druge države i prethodne godine, možete naći na LINKU.