fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Mapiranje zločina iz mržnje u BiH za OSCE

Jedna od prvih aktivnosti Inicijative bila je mapiranje zločina iz mržnje motiviranih vjerom na teritoriju Bosne i Hercegovine te pravljenje baze za potrebe godišnjih izvještaja Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE/ODIHR). Inicijativa PRVI je kreirala ovu bazu te proslijedila ODIHR-u za izvještaje iz  2017. i 2018. godine, a ova se aktivnost svakako planira nastaviti i u budućnosti.

OSCE izvještaje o zločinima počinjenim iz mržnje za Bosnu i Hercegovinu možete pronaći na sljedećim linkovima:

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina