svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Nahla u Rimu: „Žene, vjera i kultura“

Sehija Dedović, direktorica CEI Nahla, učestvovala je u radu međunarodnog seminara „Žene, vjera i kultura“ koji su 14. novembra u Rimu organizirali Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) Italije i Međunarodna fondacija za interreligijsku i interkulturalnu edukaciju (IFIIE).

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Seminar je okupio preko 50 učesnika i učesnica iz Sjeverne Afrike, Azije, Evrope i SAD-a, prvenstveno predstavnika/ca akademske zajednice i istaknutih naučnih radnika te različitih međunarodnih i nevladinih organizacija. Prisutni su bili i ambasadori brojnih zemalja pri Svetoj stolici.

Između ostalih, u radu seminara su učestvovali:

 • Azizah al-Hibri, profesor emeritus u oblasti prava na Univerzitetu Richmond, Washington D.C. Osnivačica i predsjednica Fondacije KARAMAH;
 • Angela Ales Bello, profesor emeritus  u oblasti historije i savremene filozofije na Lateranskom univerzitetu u Rimu i bivša dekanesa Filozofskog fakulteta.
 • Rabin Naomi Kalish, koordinator za pastoralnu brigu i edukaciju u Prezbiterijanskoj  dječijoj bolnici Morgan Stanleyu New Yorku.
 • Jocelyne Cesari, profesorica religije i politike na Univerzitetu u Birminghamu u Velikoj Britaniji i mnogi drugi.
 

Cilj ovog interdisciplinarnog seminara bio je poticanje saradnje među vjerskim i svjetovnim akterima u oblikovanju vanjske politike i javnog diskursa o pravima žena.

Raspravljano je o sljedećim pitanjima:

 • Kakav je potencijal i specifični doprinos žena u društvu, posebno kad je riječ o promoviranju međureligijskog dijaloga, razumijevanja i poštovanja prema drugima?      
 • Koliku ulogu imaju religija i kultura u evoluirajućem razumijevanju ženskog izraza?
 • Nailaze li vjernice u određenim društvima ili zemljama na više dobrodošlice i prihvatanja?
 • Koje su vrste zakona ili reformi potrebne za promoviranje ženskih potencijala i pozitivnih doprinosa društvu?

Prve tri sesije fokusirale su se na ulogu i status žena iz perspektive filozofije, teologije i sociologije, a posljednje dvije na ulogu koju religije i vlade mogu igrati u oblikovanju politike i javnog diskursa koji se odnosi na prava žena.

PREPORUKE ZA VLADE I VJERSKE ZAJEDNICE

Na kraju seminara učesnici i učesnice su usaglasili posebne preporuke za vlade i/ili vjerske zajednice u svojim zemljama, a najvažnije od njih su:

 • Sve vjere i kulture moraju biti kontekstualizirane radi njihovog boljeg i tačnijeg razumijevanja;
 • Potrebno se vratiti izvornim vjerskim tekstovima i predajama u kojima postoji jasna osnova za jednakopravnost i inkluziju žena na svim nivoima vjerskog, društvenog, politčkog i svakog drugog oblika uključivanja;
 • Potrebno je prilagoditi razumijevanje poruka iz svih vjera mladim ljudima i raditi na edukaciji mladih, na različitim nivoima, kako bi se izbjegla pogrešna interpretiranja, moguća manipulacija ili potpuno nepovjerenje prema kapacitetu vjerskih tekstova da odgovore potrebama savremenog života;
 • U vjeri i vjerskim tekstovima treba nalaziti primjere koji pokazuju blagodat koju su donijeli dijalog i uvažavanje te saradnja među kulturama i vjerama, a koliko je uvijek bio destruktivan sukob među njima;
 • Nakon ovog skupa inicirati formiranje stalnog tijela s predstavnicima svih vjera koje će na naučnom nivou i uvažavajući naučnu metodologiju proučavati vjerske tekstove i izvore kako bi što preciznije pronašli prostor u kojem ovi izvori ukazuju na međusobnu saradnju i povjerenje, poštovanje žene sa svim što ona jeste, i duhovno i tjelesno i intelektualno, kao i u svim drugim aspektima, te pomoći da takve poruke iz vjere budu one od kojih će učiti nove generacije.