svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obuka Data Science – akreditovani program obrazovanja!

Na osnovu člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15) i Odluke broj: 558/20 od 13.10.2020. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” raspisuje:

JAVNI KONKURS

za upis polaznica na Program neformalnog obrazovanja „Data Science (Nauka o podacima)“
za obrazovnu 2020. godinu

Obuka „Data Science (Nauka o podacima)“ je akreditirani neformalni program po rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/04-38-7638-2/20 od 20. augusta 2020. godine.

Data Science danas unosi revolucionarne promjene i poboljšanja, bilo da je riječ o modernom poslovanju kompanije ili o načinu života digitalnog građanina. Svrha nauke o podacima je optimiziranje procesa i podrška donošenju odluka podržana novim i/ili unaprijeđenim informacijama, stvarajući time povećanje vrijednosti – bez obzira na to da li je vrijednost predstavljena brojem spašenih života, ostvarenim uštedama ili postotkom povećanja prihoda.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:​

Obuka „Data Science (Nauka o podacima)“ obuhvatit će 132 nastavna časa iz 5 oblasti:

1. Pisanje T-SQL upita na SQL Serveru (24)
2. Manipulacija, analiza i vizualizacija podataka Microsoft Excelom (21)
3. Power BI za Data Science (24)
4. Osnove Python programskog jezika (21)
5. Primjena Python programskog jezika u Data Science (42)

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke (domaći zadaci, rad na projektima). Nakon svakog modula polaznice pristupaju testiranju iz obrađene oblasti.

PREDAVAČI:

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJETI ZA POHAĐANJE OBUKE:

 • državljanstvo BiH,
 • minimalno završena srednja škola, III ili IV stepen,
 • poznavanje engleskog jezika minimalno na nivou B1,
 • srednji nivo poznavanja rada na računaru,
 • srednji nivo poznavanja Microsoft Excel alata,
 • osnovni nivo poznavanja relacionih baza podataka.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 29. oktobra 2020. do 23. februara 2021. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu. Ukoliko dođe do promjene epidemiološke situacije nastavu ćemo organizovati online, putem Zoom platforme.

TERMINI: Nastava će se održavati utorkom i četvrtkom od 17.30 do 20.45h.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju.

CIJENA I NAČIN PRIJAVE

CIJENA: 600 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate).

Šta je sve uključeno u cijenu:

 • 132 časova nastave,
 • materijali za nastavu,
 • završni ispiti,
 • uvjerenje o završenom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE: putem ONLINE FORMULARA. Konkurs je otvoren do 22. oktobra 2020. do 12.00h. Kandidatkinje se prvo prijavljuju putem online formulara nakon čega će dobiti obavještenje o potrebnom testiranju i dostavi dokumentacije.

NAPOMENA: Podaci i dokumentacija prikupljeni prilikom upisa na obuku služe isključivo za popunjavanje dokumentacije – Matična knjiga polaznika obrazovanja odraslih, Registar polaznika obrazovanja odraslih, Registar javnih isprava, Dnevnik rada i izdavanje Uvjerenja o završenom usavršavanju a čiji izgled je propisan:

 • Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije;
 • Pravilnikom o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih.

Postupanje sa povjerljivim podacima je u skladu sa aktuelnim Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: edukacija@nahla.ba

Kako je Data promijenila svijet?
Primjeri upotrebe Data Sciencea

Obuku realizujemo uz podršku MarketMakers projekta. MarketMakers projekt podržava Vlade Švicarske, a implementira ga konzorcij Helvetas Schweiz i Kolektiv / MojPosao.ba