fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

KORISNI DOKUMENTI

EVROPSKA KONVENCIJA
O LJUDSKIM
PRAVIMA

USTAV
BOSNE
I HERCEGOVINE

ZAKON
O SLOBODI
VJERE

ZAKON
O ZABRANI
DISKRIMINACIJE

BOOKMARKS_ A manual for combating hate speech online through human rights education

We CAN_Taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives

Smjernice za sprečavanje širenja stigme vezane za COVID-19

Smjernice za sprečavanje širenja stigme vezane za COVID-19 - poster

Uloga civilnog društva i NVO u prevenciji širenja stigme - poster

Uloga zdravstvenih institucija i zdravstvenih radnika u suzbijanju stigme - poster

Uloga medija u sprečavanju i prevenciji širenja stigme - poster

Angažman stručnjaka, organizacija i institucija koji rade sa djecom i za djecu - poster

Odgovor crkava i vjerskih zajednica na pandemiju COVID-19 - poster