Konkurs za poziciju: stručni/a saradnik/ca u turističkoj agenciji

Turistička agencija „Bosnia Travels“ d.o.o. Sarajevo raspisuje:
K O N K U R S
za poziciju: stručna/i saradnik/ca – administrator/ica u turističkoj agenciji

Opis posla:

Radnik/ca će biti angažiran/a u turističkoj agenciji “Bosnia Travels” d.o.o. u Sarajevu.

Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

 • uspostavljanje saradnje s relevantnim pravnim i fizičkim subjektima za realizaciju projekata i aktivnosti turističke agencije,
 • uspostavljanje i održavanje kontakta s kupcima i potencijalnim kupcima,
 • vođenje evidencije i administracije predviđene Zakonom o turizmu i internim pravilima agencije, (ugovori o putovanju, evidencija ugovora, fakturisanje…,
 • koordinaciju u realizaciji turističkih putovanja (prevoznici, hoteli, vodiči),
 • pripremanje i realizaciju turističkih aranžmana po upitu i osmišljavanje novih,
 • praćenje zakonskih akata vezanih za djelatnost agencije,
 • praćenje tendera, konkursa i ponuda državnih institucija u svrhu unapređenja znanja i vještina i promocije agencije na domaćem i inostranom tržištu,
 • javno predstavljanje i promociju agencije.

  Uvjeti:

  • završena VSS ili SSS iz oblasti turizma,
  • poznavanje turističke djelatnosti i iskustvo u toj oblasti,
  • odlično poznavanje i aktivno korištenje engleskog i/ili arapskog jezika u usmenoj i pismenoj formi,
  • vještina pretraživanja, prikupljanja i procesuiranja pisanih informacija i poznavanje alata i tehnika za napredno pretraživanje interneta.
   Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA, uz obavezno dodavanje CV-ja i  motivacionog pisma koje će značajno utjecati na odabir kandidata/kinje.

   Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidati/kinje koje uđu u uži izbor bit će pozvani/e na intervju. Za dodatna pitanja i pojašnjenja molimo da se javite na 033/610-550.

   Rok za prijavu: četvrtak, 30. januar 2020. godine.