svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za poziciju: koordinatorica dječije igraonice

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje
K O N K U R S
za poziciju: koordinatorica dječije igraonice

Opis posla:

Koordinatorica dječije igraonice bit će angažirana u CEI Nahla u Sarajevu, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

  • edukativni rad s djecom, osmišljavanje i realizaciju zabavnih i edukativnih programa u različitim formama (radionice, igrokazi i slično),
  • neposredan rad i boravak s djecom u igraonici,
  • osmišljavanje, pripremu i realizaciju aktivnosti koje doprinose cjelokupnom razvoju djeteta.

Uvjeti:

  • Visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (prednost pri odabiru imat će diplomantice fakulteta usmjerenih na stručni rad s djecom – pedagoginje, psihologinje, učiteljice)
  • da je prijavljena na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije 21.12.2019.
  • dostupnost za rad u večernjim satima.

Poželjne karakteristike:

  • predanost i odgovornost u radu,
  • dobre komunikacijske vještine, energičnost i veseo duh,
  • razumijevanje i toplina prema djeci,
  • kreativnost.

Prijavu na konkurs koja sadrži CV i motivaciono pismo (te pismene preporuke prethodnih poslodavaca, ukoliko ih imate) dostaviti putem e-maila: posao@nahla.ba najkasnije do 12 sati do nedjelje, 12. januara 2020. godine, uz naznaku PRIJAVA ZA POZICIJU KOORDINATORICA DJEČIJE IGRAONICE. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.