svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Zvanično akreditirana Nahlina Obuka za grafičko dizajniranje!

Nakon „Obuke za rad u administraciji“ kojoj je 2019. godine dodijeljena akreditacija pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ove sedmice dobili smo Rješenje o ispunjenosti uvjeta za realizaciju Programa obrazovanja odraslih za još jednu obuku  – “Obuku za grafičko dizajniranje.”

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

CEI “Nahla” je još 2017. godine, među prvim u Kantonu Sarajevo, završila proceduru upisa u Registar organizatora obrazovanja odraslih pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao treća po redu upisana organizacija. Na ovaj način potvrdili smo ispunjavanje zakonom predviđenih uslova za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i zahtjeva stavljenih pred organizatore obrazovanja odraslih. 

Nakon Rješenja o ispunjenosti uvjeta za realizaciju Programa obrazovanja odraslih „Obuka za rad u administraciji“ kojem je 2019. godine dodijeljena akreditacija pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ove sedmice dobili smo Rješenje o ispunjenosti uvjeta za realizaciju Programa obrazovanja odraslih za još jednu obuku  – “Obuku za grafičko dizajniranje.

Program obuke za grafičko dizajniranje pripada oblasti grafičke industrije. Uspješno završena obuka po ovom programu omogućava polaznicama grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija, te mogućnost samostalnog rada ili rada kod poslodavca na ovim poslovima.

Na ovaj način je budućim polaznicama ovog programa, pored interne kontrole kvaliteta i već postojeće potvrde i prepoznavanja na tržištu rada, osigurana i dodatna garancija dostizanja predviđenih ishoda obuke.

Djelić atmosfere s nastave i neki od radova naših polaznica