svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Učešće Nahle u formiranju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 6. jula 2020. promoviran je projekt „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ koji implementira Udruženje za lokalne razvojne inicijative ALDI, a finansira DVV International – Ured za BiH. U proces formiranja ove mreže aktivno se uključio i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, kao registrovana ustanova za obrazovanje odraslih.

Piše: Elvira Leka, voditeljica Odjela za edukaciju

Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera u oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Jedan od razloga neiskorištavanja potencijala u ovom polju je nepostojanje usaglašene misije i partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih.

U prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 6. jula 2020. promoviran je projekt „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ koji implementira Udruženje za lokalne razvojne inicijative ALDI, a finansira DVV International – Ured za BiH. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, brojni pružaoci usluga obrazovanja odraslih, predstavnici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poslodavaca i srednjih škola s područja Kantona Sarajevo.

Trenutno u Kantonu Sarajevu djeluje 27 registrovanih organizatora obrazovanja odraslih, a aktivno učešće u formiranju mreže uzeo je i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, kao 3. ustanova na području Kantona Sarajevo upisana u Registar pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Na inicijalnom sastanku zaključeno je da će se kroz projekat implementirati aktovnosti poput mjera koje doprinose jačanju kapaciteta učesnika u partnerstvu u pripremi projekata koji doprinose ekonomskom i društvenom razvoju, s  posebnim fokusom na one koji doprinose zapošljavanju. Fokusirana je i potreba progresivnijeg djelovanja na podizanju svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, povezivanja s poslodavcima i time kreiranja nastavnih programa koje tržište zahtijeva. Partnerstvo će doprinijeti i boljem iskorištavanju sredstva iz EU, nacionalnih i lokalnih fondova iz domena obrazovanja odraslih, kroz targetirane projekte i kroz saradničke i partnerske odnose.

Jačanje kvaliteta i efikasnosti obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo i doprinos usporedivosti obrazovnih sistema u BiH s obrazovnim sistemima u EU koji su zasnovani na EU Strategiji 2020 i Evropskom kvalifikacionom okviru za cjeloživotno učenje uvršteno je i u ciljeve strategije razvoja obrazovanja odraslih u KS za period 2017 – 2022. Uspostavljanje mreže bi trebao biti početak za dalje misijsko djelovanje na ispunjavaju zacrtanog i efikasnije djelovanje u ovom izuzetno značajnom domenu društvenog razvoja.