fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Polaznicama akreditovane obuke za rad u administraciji uručena uvjerenja!

Polaznicama prve dvije generacije koje su pohađale nastavu po zvaničnom, akreditovanom programu “Obuke za rad u administraciji” u petak, 3. jula svečano su dodijeljena uvjerenja o završenom usavršavanju.

Piše: Elvira Leka, voditeljica Odjela za edukaciju

Obuka za rad u administraciji, kao nastavni program koji treba odgovoriti potrebama radnog mjesta poslovne sekretarke, njeguje specifičan pristup stjecanja vještina kombinacijom teorijske i praktične nastave. Ovakav pristup, kroz godine realizacije, doprinosi pozitivnim osvrtima poslodavaca i finalno velikom stepenu zapošljivosti. Nahlin program obrazovanja odraslih „Obuka za rad u administraciji“ 2019. godine je i zvanično akreditovan pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, čime sve buduće polaznice stječu priznato Uvjerenje o završenom usavršavanju. Prve dvije generacije koje su pohađale nastavu po zvaničnom, akreditovanom programu, upisane su u decembru 2019. godine i u okviru 128 nastavnih časova odslušale su i uspješno položile ispite iz nastavnih predmeta:

  • Administrativni poslovi;
  • Osnove računovodstva i radno pravnih odnosa;
  • Osnove informatike i
  • Soft skills.

U periodu april/maj bili smo prinuđeni realizaciju nastave iz učionica premjestiti u online prostor i, uprkos brojnim izazovim, korištenjem Webex kolaboracijske plaftorme, sistema video nastave, dijeljenja ekrana, aktivnog uključivanja, interakcije polaznica i mentorstva uspjeli smo online nastavu maksimalno približiti sistemu rada u učionici te na taj način doprinijeti i poboljšanju digitalnih kompetencija uključenih polaznica.

Na završnoj svečanosti koja je organizovana u petak, 3. jula 2020. polaznicama je uručeno uvjerenje o završenom usavršavanju za program koji je akreditovan pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, sumirani su utisci i istaknuta važnost postignutih ishoda učenja, koje potvrđuje priznato uvjerenje.

Izvršna direktorica CEI Nahla Belma Panjeta-Musić u svom obraćanju preporučila je polaznicama da njeguju konstantni pristup učenju i obrazovanju radi stjecanja novih i obnavljanja postojećih znanja i vještina, nesebično dijele znanje u cilju kreiranja društva temeljenog na znanju i da se otvaraju ka novim perspektivama kroz Odjel Nahline poslovne zajednice.

Osiguravanjem kvalitetnih nastavnih programa CEI Nahla doprinosi promjenama na tržištu rada, njegovoj dinamizaciji, usklađenosti te posljedično povećanju kredibiliteta obrazovnih institucija i većoj involviranosti zainteresovanih aktera. Ovdje prvenstveno mislimo na sistemsko povezivanje obrazovnih institucija s tržištem rada, da bi se kao finalni proizvod mogle očekivati osobe koje se kroz tako kreirane nastavne programe usavršavaju, osposobljavanju, dokvalifikuju ili prekvalifikuju, koje su konkurentne i mogu odgovoriti potrebama radnog mjesta.