svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Studenti pedagogije u Nahli!

Studenti i studentice treće godine Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru svoje andragoške prakse u utorak, 9. aprila 2019. posjetili su Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Posjeta je organizirana u saradnji s predmetnom profesoricom, prof. dr. Mirjanom Mavrak, koja Nahlu ocjenjuje kao dobar primjer prakse u domeni obrazovanja odraslih.

Cilj posjete bio je spajanje teorijskog znanja i uvida u praksu andragogije, razmjena iskustva, kao i spoznaja izazova u radu centra za obrazovanje odraslih. Iskoristili smo priliku da se osvrnemo na naš pristup u radu, predstavimo programe, ali i trendove i smjernice daljeg djelovanja.

Nadamo se da smo na ovaj način studentima i studenticama otvorili nove mogućnosti profesionalnog djelovanja, ali i potakli ih na dalji rad i razvoj.