svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Šta ne štima u komunikaciji?

Stvarno značenje bilo koje poruke je ono što dobijete kao odgovor na nju! Šta to, zapravo, znači?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

„Značenje bilo koje poruke je ono što dobijete kao odgovor na nju“ princip je iz NLP-a (neurolingvističko programiranje). Suština je u tome da STVARNO značenje bilo koje poruke koju pošaljete NIJE ono što ste vi željeli da ona znači, već ono što ona znači osobi koja je prima.

Ako želite preuzeti odgovornost za efektivnost svoje komunikacije, obratit ćete pažnju na to kako je vaša poruka primljena i interpretirana.

Najbolji način da otkrijete kako je vaša poruka primljena je da obratite pažnju kako osoba reagira. Pojednostavljeno, izgleda li zbunjeno? Ili klima glavom u znak razumijevanja? Reagira li na odgovarajući način: ako zamolite da vam doda so, dobijete li so?

Greške u komunikaciji dešavaju se sve vrijeme. Kaže se da je „najveći problem s komunikacijom iluzija da se ona uopće desila“. Svi imamo običaj o sebi suditi tako što na najbolji mogući način interpretiramo svoje namjere, bez obzira na rezultat. U isto vrijeme, drugi o nama sude uglavnom na osnovu rezultata i ponekad nam pripisuju niže namjere, radije nego više.

Da bismo izbjegli prekide u komunikaciji i održali povjerenje, neophodno je da osobe koje žele efektivno komunicirati neprestano ulažu proaktivne napore kako bi uočili na koji je način njihova poruka primljena i interpretirana.

Izvor: nscblog.com