svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Realizirana akcija darivanja krvi

U prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH u srijedu, 23. oktobra 2019. u terminu od 16 do 19 h realizirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

U toku tri sata (od 16 do 19h), koliko je akcija trajala, tim za transfuzijsku medicinu FBiH je registrovao ukupno 16 osoba zainteresiranu za davanje krvi. Od toga, nakon ljekarskog pregleda i kontrole nivoa hemoglobina, krv je uspješno doniralo 11 osoba.

U ime Nahline linije zdravlja i medicinskog osoblja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH zahvaljujemo svima koji su odvojili svoje vrijeme i darovali ovu dragocjenu tečnost za spašavanje ljudskih života.