fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH

Uz sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u periodu 1900-2010. tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH, ova publikacija uključuje i anotiranu bibliografiju naslova iz tog perioda, kao i odabir značajnih članaka o muslimankama objavljivanih u periodici. Projekt je realiziran tokom 2010/2011 godine, a izdavanje bibliografije sufinansiralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH.

U prvom dijelu ove publikacije „Abecedna bibliografija monografskih publikacija o ženi u BiH (1900-2010)“, evidentirano je de visu prema abecednom rasporedu štampanja 296 bibliografskih jedinica. Svaki od bibliografskih opisa sadrži neophodne elemente: prezime i ime individualnog autora, naslov publikacije, mjesto i godinu štampanja. Kao prateći elementi a i zbog podrobnije informativnosti izrađeni su autorsko-imenski i hronološki registri bibliografskih jedinica.     

Drugi dio „ Anotirana bibliografija izabranih monografskih publikacija savremenog perioda (1990-2010)“ evidentira 125 bibliografskih jedinica iz modernog perioda sa kratkim i efektnim opisima sadržaja svake jedinice. Ovakvi opisi na najbolji način oslikavaju djelatne strukture istraživanja sociokulturnog položaja žena u Bosni i Hercegovini gdje najvažnije mjesto, čini se trebaju zauzimati navedene studije u kojima je pokušano izvesti ili je izvedena naučna elaboracija u pogledu mogućnosti poboljšanja položaja žene u Bosni i Hercegovini. 
Sagledavajući podatke iz prva dva dijela bibliografije o kojoj je ovdje riječ, očito je da su izabrane studije izvedene iz većeg broja aplikativnih i fundamentalnih istraživanja koja se kreću u spektru gotovo svih društvenih i humanističkih nauka. Također, prikupljene bibliografske jedinice dokazuju koliko je sa različitim društvenim i kulturnim fenomenima povezana sudbina žene u savremenom svijetu, pa tako i bosanskohercegovačkom.

Treći segment ove bibliografije se odnosi na prikupljene i sređene članke iz bosanskohercegovačke periodike sa čak 487 bibliografskih jedinica, struktuiran kao abecedni popis autora uz sve relevantne i precizne dodatne elemente, obogaćen kao i u prvom dijelu, autorsko-imenskim i hronološkim registrom odabranih i sređenih tekstova. Pod tačnim nazivom „Abecedna bibliografija izabranih članaka iz BH. periodike“ ovaj dio bibliografije ima dodatnu specifičnost a to je da, ukratko, osvjetljava kako naučnu tako i izdavačku djelatnost u Bosni i Hercegovini ali i stvaralački potencijal u Bosni i Hercegovini, što također može koristiti u prilog izučavanju cjelokupnih društvenih, političkih i kulturnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u različitim historijskim kontekstima. Moglo bi se reći da spomenuta specifičnost predstavlja dodatnu vrijednost ovog istraživačkog poduhvata u cjelini.