fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Pisanje fašističkih grafita u Gornjem Vakufu je napad na civilizacijske vrijednosti i principe

Sarajevo, 5.august 2019. – Inicijativa PRVI najoštrije osuđuje ispisivanje fašističkih grafita koji su osvanuli u Gornjem Vakufu u zoru 5. augusta 2019. godine.

Natpisi “Nož, žica, Srebrenica”, “Biće još Srebrenica”, “Neće balija ostat’” i “Uskoplje balije” su u kombinaciji sa kukastim križem ispisani na fasadi porodične kuće, garaži, u dvorištu, te na pet automobila u vlasništvu Bošnjaka u Gornjem Vakufu / Uskoplju.

Fašistički grafiti ispisani u Gornjem Vakufu nisu samo napad na Bošnjake, muslimane ili Gornji Vakuf kao etnički heterogenu zajednicu. Radi se o beskrupuloznom napadu na civilizacijske vrijednosti i principe na kojim počiva savremeno demokratsko društvo, te ga kao takvog osuđujemo i pozivamo nadležne organe da počinioce ovih zlodjela privedu pravdi i adekvatno kazne.

Termin “balija” je u protekom ratu služio u svrhu dehumanizacije Bošnjaka koja je vodila njihovom uništenju. Dehumanizacija je treća od 10 faza genocida koje je ustanovio američki naučnik Gregory H. Stanton. Pozivamo državne i nevladine organizacije da iskoriste sve svoje resurse u cilju suzbijanja fašizma i dehumanizacije koja voda u destrukciju.

Ovakvo širenje vjerske i međunacionalne netrpeljivosti podliježe sankcijama predviđenim Krivičnim zakonom Federacije BiH, tačnije članom 163 koji tretira izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mrznje, razdora ili netrpeljivosti:

(1) Ko javno izaziva ili raspaljuje narodnosnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini prisilom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi narodnosnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(5) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnaznom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Podsjećamo i da Krivični zakon Federacije BiH prepoznaje krivična djela počinjena iz mržnje i definiše ih kao svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje koze, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe. Ovaj događaj svakako podliježe ovoj definiciji, te ispunjava sve kriterije da bude tretiran kao zločin iz mržnje, stoga se nadamo da će i biti procesuiran na taj način.

Potpisnica reagiranja: Inicijativa PRVI ( Inicijativa Nahlinih aktivista/ ica protiv rasne i vjerske intolerancije)