Partnerstvom do ekonomskog osnaživanja i pozitivnog radnog okruženja za žene!

Uz podršku Katarske humanitarne organizacije u CEI Nahla je tokom 2019. godine realiziran projekat besplatnog kursa šivenja za 45 nezaposlenih žena s područja Sarajeva, Tuzle i Bihaća.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Projekat je startao s jedinstvenom idejom osnaživanja dugotrajno nezaposlenih žena koje će se kroz 6 mjeseci kursa šivenja osposobiti za zanimanje krojačice i šnajderice, ali i svaka u svojoj sredini biti motivator poduzetničkog i kreativnog impulsa. Ovo nije samo priča o ženama koje su naučile šiti, već o ženama koje su odlučile učiniti nešto za sebe i svoju okolinu, o ženama koje su osnažile jedna drugu, umrežile se i uzajamno jedna drugoj davale vjetar u leđa.

„Ono što sam primijetila da ih izdvaja od ostalih grupa kursa šivenja na kojima sam radila jeste jedinstvenost i povezanost. Sa sigurnošću mogu reći da je ova grupa polaznica kreirala pravi mali kolektiv koji ih podstiče na aktivizam. One uče jedna od druge, čvrsto su odlučile da steknu znanje i da ga iskoriste na najbolji mogući način“, ističe Suada, profesorica na kursu u Bihaću.

Kao dodatni podsticaj, svakoj od polaznica je dodijeljena profesionalna mašina za šivenje, kao vid motivacije za nastavak usavršavanja stečenih vještina. Pozitivni primjeri integracije na tržište rada već su vidljivi, a osvrti poslodavaca da je riječ o uposlenicama koje su pokazale zavidne profesionalne kvalitete daje dodatni kredibilitet uspostavljenom sistemu rada.

Primjer pozitivne saradnje edukatora, partnerske organizacije i poslodavca vidljiv je i u Bihaću, gdje je 5 polaznica kursa šivenja imalo mogućnost dvomjesečnog angažmana u proizvodnoj kompaniji Bleu Homme, fokusiranoj na izvoz u Hrvatsku i Njemačku.

„Vrijeme provedeno na kursu mi je bilo višestruko korisno, stekla sam dobre prijateljice s kojima sam lakše savladavala zadanu materiju. Snagu za dalje mi daju moje ambicije, koje me uvijek guraju da učim i postižem više“, kaže Nataša, jedna od polaznica iz Bihaća koja se nakon kursa zaposlila.

„Moja snaga i motivacija u životu je moj trinaestogodišnji sin“, ističe Jasna i dodaje kako se na kurs prijavila zato što je bila nezaposlena i htjela je da nauči nešto što će joj omogućiti da pronađe posao. I uspjela je.

Polaznice koje su u Tuzli prošle kroz besplatni program šivenja, mogućnost materijalne satisfakcije vide u registraciji obrta. Tržište i trendovi koje postavljaju velike korporacije jesu zahtjevni, ali samostalni kreativni rad koji proizađe iz obrta nosi posebnu toplinu i pesonalizaciju. Jednaku težnju ima i Lejla, nezaposlena pravnica iz Sarajeva koje je spojila ručni rad, ljubav prema nakitu i stečene vještine šivenja u personalizirane torbe, a o mogućnosti njihovog tržišnog plasmana trenutno uči na Akademiji ženskog poduzetništva.

Primarni cilj realizovanog projekta je smanjivanje društvene i ekonomske različitosti kroz integraciju i uključivanje nezaposlenih žena, uz specifične ciljeve u formi partnerstava s poslodavcima. Ovakvi, pozitivni vidovi saradnje trebali bi i u budućnosti polučiti značajnijim uključivanjem svih aktera u cilju ekonomskog osnaživanja i kreiranja pozitivnog radnog okruženja za žene, ali i biti spona i motivacija za promjene na bolje.