svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Nahla potpisala memorandum o saradnji sa Službom za zapošljavanje KS

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla jedna je od 25 ustanova koje će u narednom periodu biti partneri Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo na realizaciji programa zapošljavanja, obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

“Prije donošenja odluke o potpisivanju ovog memoranduma anketirali smo nezaposlene ljude sa naše evidencije, a odgovori koje smo dobili od njih su vrlo često bili da žele da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju. Kako bismo ispoštovali njihove želje bilo je neophodno da pronađemo ozbiljne i kompetentne partnere koji se tim bave. Memorandum koji danas potpisujemo prihvatilo je i resorno Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Naš krajnji cilj je da smanjimo broj nezaposlenih, a potpisnici memoranduma će nam biti partneri u ispunjenju tog cilja”, rekao je u svom obraćanju direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nermin Pećanac.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić koji je bio domaćin današnjeg potpisivanja izrazio je nadu da će jedan ovakav sistemski način rješavanja problema nezaposlenosti vrlo brzo dati dobre rezultate.

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić izrazila je zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog memoranduma i naglasila:

“Donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih mi smo započeli proces akreditacije institucija koje se bave obrazovanjem odraslih. Sve današnje potpisnice su akreditirane od strane ministarstva i stoga je na svima nama velika odgovornost.”

Nahla je proces akreditacije i upisa u Registar pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade završila još 2017. godine, čime je ispunila uvjete za ponuđače obuka koje predviđa Zakon o obrazovanju odraslih, a nadamo se da ćemo kroz ovu saradnju sa Službom za zapošljavanje značajno doprinijeti razvoju privrede i unapređenju uslova za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo, posebno kad je riječ o dugotrajno nezaposlenim ženama koje čine najveći dio nezaposlenih u svim općinama ovog kantona.