fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obuka za grafičko dizajniranje

Na osnovu člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15, 40/20) i Odluke broj: 374/22 od 06.09.2022. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” raspisuje:

JAVNI KONKURS

za upis polaznica na Program neformalnog obrazovanja „Obuka za grafičko dizajniranje“ za obrazovnu 2022/23. godinu.

Postanite grafička dizajnerica koja će imati kompetencije za samostalan rad u oblasti grafičkog dizajna potrebne za pronalazak zaposlenja ili samostalan angažman iz udobnosti svog doma!

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

Obuka za grafičko dizajniranje obuhvatit će 120 nastavnih časova iz 5 oblasti:

1. Elementi i principi dizajna;
2. Vektorska grafika kroz upoznavanje Adobe Illustratora;
3. Raster grafika kroz upoznavanje Adobe Photoshopa;
4. Rad s tekstom kroz upoznavanje Adobe InDesigna;
5. Koncept i dizajn vizuelnog identiteta – praktični rad na projektu.

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke (domaći zadaci, rad na projektima). Nakon svakog modula polaznice pristupaju testiranju iz obrađene oblasti.

Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:

 • rad u softverima: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Reader,
 • izradu logotipa, vizit-karti, memoranduma, brošura, letaka, banera, bilborda te korporativnih materijala,
 • izradu layouta na knjigama, publikacijama, brošurama,
 • retuširanje fotografija,
 • pripremu materijala za proces štampe,
 • pripremu materijala za web prezentaciju

PREDAVAČ:

Nastavu će držati iskusni predavač: Tarik Bećić, grafički dizajner

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJET za pohađanje obuke:

 • državljanstvo BiH
 • minimalno SSS, III ili IV stepen
 • kandidatkinje starije od 18 godina
 • osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket, s naglaskom na MS Word). Kandidatkinje koje ne posjeduju dokaz o poznavanju rada na računaru bit će pozvane na besplatno ulazno testiranje.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 25. oktobra 2022. do 14. marta 2023. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

TERMINI: Nastava će se održavati utorkom i četvrtkom od 17.30 do 20.00h.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju.

CIJENA I NAČIN PRIJAVE

CIJENA: 550 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate).

Šta je sve uključeno u cijenu:

 • 120 časova nastave,
 • materijali za nastavu,
 • završni ispiti,
 • Uvjerenje o završenom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE: putem PRIJAVNOG FORMULARA. Prijave i uplate su otvorene do 17. oktobra ili do popune mjesta. Kandidatkinje se prvo prijavljuju putem online formulara nakon čega će dobiti obavještenje o potrebnom testiranju i dostavi dokumentacije, najkasnije po okončanju konkursne procedure.

Prijave za upis po primitku e-maila s potrebnom dokumentacijom polaznice dostavljaju lično ili preporučenom poštom svakim danom, osim subote, od 12.00 do 20.00h na adresu: Centar za edukaciju i istraživanje „NAHLA“, Džemala Bijedića 122, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava za upis na program neformalnog obrazovanja Obuka za grafičko dizajniranje za obrazovnu 2022/23. godinu“.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: edukacija@nahla.ba