fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obuka za asistenticu u računovodstvu!

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo, uz podršku DVV International – Ured za BiH raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na obuku za asistenticu u računovodstvu

Prepoznajući neusklađenost između ponude i potražnje u ovom polju u saradnji s partnerskom organizacijom DVV International – Ured za BiH kreirali smo program obuke za asistenticu u računovodstvu putem koje će polaznice steći praktična znanja za obavljanje radnih zadataka u kompanijama koje imaju interno računovodstvo ili kao ispomoć eksternom računovodstvu.

Nahlina pozitivna iskustva i dobri rezultati u zapošljavanju polaznica obuka otvaraju nove perspektive za kandidatkinje koje uspješno završe obuku, pa će one, pored stjecanja certifikata, dobiti i priliku za povezivanje s poslodavcima i zapošljavanje u pozitivnom radnom okruženju.

Realizaciju obuke omogućilo je partnerstvo s DVV International – Ured za BiH, u okviru projekta „Osnaživanje žena za zapošljavanje u poslovnim okruženjima digitalnog doba“.

Obuka za asistenticu u računovodstvu obuhvatit će 120 nastavnih časova iz sljedećih oblasti:

· Vođenje poslovne dokumentacije
· Finansijsko knjigovodstvo
· Robno-materijalno knjigovodstvo
· Blagajničko poslovanje
· PDV evidencije
· Obračun plata
· Obračun drugih angažmana u skladu s važećim propisima (Ugovor o djelu, Autorski ugovor, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)
· Stalna sredstva
· Izvodi
· Obračun računovodstvenog rezultata

Praktičan rad kroz poslovno – informacioni sistem PANTHEON

Cjelokupne promjene koje su se dešavale 2020/2021. godine ubrzale su proces digitalizacije svih preduzeća koja su se borila za opstanak na tržištu. Samom digitalizacijom i rad računovođa i asistenata se mijenja.

Uspostavljenjem edukacijskog partnerstva s vodećim ponuđačem jezički i zakonodavno lokalizovanog ERP softvera u Adriatik regiji - Datalab BH d.o.o., polaznice obuke imat će priliku upoznati se sa sistemom koji je u potpunosti odgovorio na izazove i prilike digitalne transformacije - naprednim ERP poslovno-informacionim sistemom - PANTHEON.

PREDAVAČICE:

UVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 17. maja do 4. oktobra 2021, u terminu: ponedjeljkom i srijedom od 17.30. do 20.00 h. Kompletna oprema za praćenje nastave je osigurana.

UVJETI ZA POHAĐANJE OBUKE:

  • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo – dokaz uvjerenje nadležne službe, ne starije od 15 dana;
  • minimalno SSS – IV stepen – dokaz ovjerena kopija diplome (prednost pri odabiru će imati kandidatkinje ekonomskog usmjerenja s fokusom na računovodstvo i reviziju);
  • otvorenost za redovno praćenje nastavnog procesa;
  • otvorenost za mentoring i povezivanje s potencijalnim poslodavcima u toku i nakon završetka obuke;
  • srednji nivo poznavanja rada na računaru;
  • srednji nivo poznavanja Microsoft Excel alata;
  • osnovni nivo razumijevanja poslovno-informacionih sistema.

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem ONLINE FORMULARA do 11. maja 2021. Broj mjesta na obuci je ograničen na 15.

Sve kandidatkinje koje uđu uži izbor bit će pozvane na ulazno testiranje i intervju. Potreban dokumentacija dostavlja se po prijemu na obuku.

U toku realizacije obuke predviđeno je i održavanje 2 tematska seminara za polaznice, ali i druge zainteresirane iz računovodstveno-finansijskog sektora.

Po završetku obuke sve polaznice će proći individualni mentoring program kroz koji će biti posvećena pažnja mapiranju njihovih vještina i potreba i u skladu s tim realizirano povezivanje s poslodavcima u svrhu zapošljavanja.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože sve završne ispite) izdat će se certifikat.

O PREDAVAČICAMA

Realizaciju obuke omogućilo je partnerstvo s DVV International – Ured za BiH, u okviru projekta „Osnaživanje žena za zapošljavanje u poslovnim okruženjima digitalnog doba“.