fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za honorarni angažman predavača/predavačice na IT kursevima

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za honorarni angažman predavača/predavačice na IT kursevima

Ukoliko volite fleksibilnost u radu i motivira vas praćenje napretka u znanju i razumijevanju predmeta koji predajete, posjedujete obrazovanje i/ili iskustvo u oblasti informatike, ohrabrujemo vas da aplicirate za honorarni angažman predavača/predavačice na IT kursevima u Nahli.

OPIS POSLA I USLOVI APLICIRANJA

Honorarni predavač/predavačica bit će angažovan/a na jednoj ili više predmetnih oblasti: C++, Python, JavaScript, SQL, uz mogućnost proširenja nastavnih predmeta shodno znanju i iskustvima odabranog aplikanta.

Svi navedeni kursevi su namijenjeni odraslim osobama (16+) i usklađeni su s principima andragogije. Dinamični su i interaktivni i realizuju se u malim grupama, online i u učionici (CEI Nahla Sarajevo, Džemala Bijedića 122).

Uslovi:

  • završen fakultet (Elektrotehnika, Prirodno-matematičkifakultet – informatika i matematika, Fakultet informacionih tehnologija, ili drugi srodni fakultet na bilo kojem univerzitetu);
  •  poželjno predavačko iskustvo.

Poželjne karakteristike:

  • iskustvo u struci na poslovima predavača/ice,
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

PRIJAVA NA KONKURS

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam:

  • svoj CV s naznakom “Prijava za angažman predavača/ice na IT kursevima”
  • ukoliko ih posjedujete, možete poslati i preporuke ranijih poslodavaca i/ili ukoliko želite i nekoliko rečenica svoje motivacije za prijavu na ovu poziciju.

Konkurs je otvoren do 13. marta 2023. do 12.00h. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

Za sve dodatne informacije javite se na e-mail: posao@nahla.ba ili telefon 033/710-650