fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za angažman stručne saradnice u Nahlinoj poslovnoj zajednici

Ako želite raditi u organizaciji koja neprestano raste, u ambicioznom, motiviranom kolektivu koji se razvija i međusobno podržava, na projektima koji će doprinijeti povećanju zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, uz kontinuirano stručno usavršavanje, evo još jedne prilike da postanete dio Nahlinog tima!

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za angažman stručne saradnice u Nahlinoj poslovnoj zajednici

Opis posla:

Stručna saradnica će biti angažirana na određeno vrijeme (s mogućnošću trajnog angažmana) u odjelu Nahlina poslovna zajednica u Sarajevu, čija je osnovna misija poslovno i karijerno osnaživanje žena. Osoba angažirana na ovoj poziciji svakodnevno će kreirati prilike za  poslovno i karijerno osnaživanje žena, i povećanje zapošljivosti, imati mogućnost za razvoj  kreativnosti, upošljavanje svih svojih sposobnosti i učenje u dinamičnom okruženju nevladinog sektora.

Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

 • uspostavljanje i održavanje kontakata s partnerima iz javnog i biznis sektora,
 • upravljanje društvenim mrežama,
 • administriranje web platforme,
 • organizaciju i PR koordinaciju događaja,
 • obavljanje drugih administrativnih poslova.

 Uvjeti:

 • VSS (poželjno iz oblasti društvenih nauka),
 • da ste prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije 21.12. 2019,
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Poželjno:

 • dobre organizacijske sposobnosti, samoinicijativnost, odgovornost i pouzdanost,
 • odlične komunikacijske i pregovaračke vještine,
 • razvijene literarne i vještine javnog nastupa,
 • sposobnost za rad u većem timu,
 • odlično poznavanje engleskog jezika, kako pisanog, tako i govornog,
 • razvijene digitalne kompetencije (informacijska pismenost, korištenje osnovnih i naprednih alata digitalne tehnologije, kreiranje online sadržaja, rješavanje problema prilikom korištenja i korištenjem digitalne tehnologije: i dr)
 • iskustvo u PR-u i organizaciji događaja
 • iskustvo rada u biznis sektoru.

Prijavu na konkurs koja sadrži CV i motivaciono pismo (te eventualno pismene preporuke prethodnih poslodavaca, ukoliko ih imate) dostaviti putem e-maila: posao@nahla.ba najkasnije do  12 h u nedjelju, 19. aprila 2020. godine, uz naznaku PRIJAVA ZA POZICIJU STRUCNA SARADNICA U POSLOVNOJ ZAJEDNICI.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.