fbpx
  svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za angažman predavačice njemačkog jezika

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za honorarni angažman predavačice na kursu njemačkog jezika

Opis posla:

Honorarna predavačica njemačkog jezika bit će angažovana na kursu njemačkog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (16+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizuje u malim grupama, online i u učionici.

Uvjeti:

  • diploma dodiplomskog studija njemačkog jezika

Poželjne karakteristike:

  • iskustvo u struci na poslovima predavačice,
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenje znanja.

Prijava na konkurs

Na e-mail edukacija@nahla.ba pošaljite nam svoj CV s naznakom “Prijava za angažman predavačice njemačkog jezika”.

Konkurs je otvoren do 26. decembra 2021. do 12.00 h.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.