svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Časopis “Obrazovanje odraslih”

Časopis „Obrazovanje odraslih“ je prvi bosanskohercegovački andragoški časopis koji se objavljuje od 2001. godine, te je na ovim prostorima jedina je štampana publikacija koja tretira pitanja obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

U cilju unapređenja obrazovnog rada s odraslima, časopis omogućava stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti andragogije.

Stručnjacima i stručnjakinjama iz Bosne i Hercegovine i regije iz oblasti pedagogije, andragogije, obrazovnog menadžmenta, psihologije, politologije, sociologije, komunikologije, socijalnog rada, i sličnih oblasti pruža se prostor da objavljuju svoje radove i rezultate istraživanja iz oblasti andragogije, ali i društva i kulture općenito.

Časopis je namijenjen s jedne strane predavačima/icama, studentima/icama i istraživačima/icama iz akademske zajednice, koji se bave obrazovanjem odraslih u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju i učenju, ali i svim zainteresiranim osobama za pedagoške i andragoške principe obrazovanja i njihovu primjenu u praksi.

Redakciju časopisa čine stručnjaci i stručnjakinje iz BiH i regije iz oblasti pedagogije, andragogije, novinarstva, politologije, psihologije, itd.

Objavljuje se dva puta godišnje, a tiraž od 300 primjeraka se besplatno distribuira stručnoj i široj javnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji Jugoistočne Evrope.

Izdavač časopisa je Bosanski kulturni centar Sarajevo, uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola – Ured u Sarajevu. Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od oktobra 2001. godine časopis je upisan u registar medija.