svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Zajedno ubrzavamo napredak – novi Program saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini 2021-2024.

Pridružite se LIVE eventu na Facebooku u četvrtak, 4. marta 2021 i saznajte na koji način Švicarska podržava angažman žena i muškaraca u BiH u oblikovanju vladinih politika za efikasne, održive i inkluzivne javne usluge, ekonomski rast, veću zapošljivost i bolju zdravstvenu zaštitu za sve. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
 Ovim događajem bit će obilježeno i 25 godina Programa saradnje Švicarske u BiH. Tokom proteklih 25 godina, Švicarska je u BiH uložila više od 1,2 milijarde KM. U naredne četiri godine će osigurati još 142 miliona KM za konkretne razvojne projekte koji će imati direktan uticaj na živote ljudi u BiH. Zvanični jezici na događaju su B/H/S i engleski uz osiguran simultani prijevod.
 
Link za pristup događaju https://fb.me/e/CHyGX4vx

Jedna od panelistica bit će i Sehija Dedović, predsjednica i osnivačica Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla”. Ona će govoriti o položaju žena u u društvu te kako potaknuti snažnije učešće žena u društvu i na vodećim pozicijama. U saradnji s Ambasadom Švicarske “Nahla” je učestvovala u realizaciji kampanje Ja glasam za ženu. 

PROGRAM EVENTA

11.00  Muzički nastup Mostar rock škola
Pozdravni govor Daniel Hunn, ambasador Švicarske u BiH
Obraćanje predstavnika/ce BiH vlasti
Obraćanje Patricia Danzi, generalna direktorica SDC-a
11.20-11.50  Angažman Švicarske u BiH: Zajedno ubrzavamo napredak
Prezentacija Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri
Ambasadi Švicarske u BiH
Zvanično predstavljanje Programa saradnje Švicarske u BiH za period
2021–2024. godine

11:50 – 12:40 Kontekstualni razgovori: Panel diskusije sa partnerima i prijateljima
Panel 1: Do pozitivnih promjena kroz angažman građanki i građana

Zašto je važan angažman građanki i građana na nivou opština?
Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške

Kako pacijenti mogu učestvovati u poboljšanju zdravstvenih usluga?
Svjetlana Opačić, predstavnica pacijentica i pacijenata

Da li građanke i građani vlastitim angažmanom mogu povećati svoje
mogućnosti zapošljavanja?
Mersed Čamdžić, generalni direktor Mistral Technologies

Kako potaknuti snažnije učešće žena u društvu i na vodećim pozicijama?
Sehija Dedović, direktorica Centra za edukaciju i istraživanje Nahla

Panel 2: Strateški pristup Švicarske međunarodnoj saradnji

Koje su specifičnosti Švicarske kao razvojnog partnera?
Patricia Danzi, generalna direktorica SDC-a

Zašto je Švicarski program saradnje još uvijek relevantan na Zapadnom
Balkanu?
Ruth Huber, šefica Odjela za saradnju sa Istočnom Evropom SDC-a

Na koji način Švicarska podržava ekonomski razvoj i njegovu održivost?
Martin Saladin, šef Operacija SECO-a