svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Uz Međunarodni dan pismenosti 2021.

Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti kojim cijeli svijet, jednoglasno želi istaći važnost pismenosti za pojedince, zajednicu i društvo. Prema UNESCO-vim izvještajima danas u svijetu približno 775 miliona odraslih ima problem s nedostatkom minimalne pismenosti, a jedno od pet odraslih i dalje je nepismeno.

Uvriježeno je mišljenje da pod osnovnim shvaćanjem pismenosti mislimo na kompetencije u području čitanja, pisanja i ponekad na informatičku pismenost. Međutim, ako posmatramo različite definicije koje važe u pojedinim zemljama, često uz spomenute osnovne vještine pod pismenošću podrazumijevamo i vještine čitanja s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika, korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, brojne soft skills vještine te izuzetno važno prihvatanje drugih i drugačijih i otvorenost za trajno učenje.

Ove godine se Međunarodni dan pismenosti obilježava pod motom Pismenost za oporavak usmjeren na čovjeka: smanjivanje digitalne podjele.” Pismenost za oporavak usredsređen na čovjeka: sužavanje digitalne podele. Digitalna kompetencija navodi se kao jedna od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje koje je odredila Evropska unija kako bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskog tržišta.

Sposobnosti koje uključuje digitalna pismenost ili digitalna kompetencija su:

  • prepoznavanje potrebe za informacijom
  • pronalaženje i prikupljanje informacija putem računara
  • analiza i procjena informacija
  • korištenje (pohranjivanje, stvaranje i prikazivanje) informacija putem računara
  • objavljivanje i razmjena informacija putem interneta.

Ove sposobnosti uključuju poznavanje upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali i kritičko razmišljanje o tome kako je najbolje iskoristiti u svom radu i u društvenom životu.

Nahla kroz svoje edukacijske programe nastoji motivirati odrasle osobe na trajno učenje, unapređivanjem kompetencija koje olakšavaju svakodnevni život. Statistike koje pokazuje posljednji popis stanovništva nalažu potrebu za proaktivnijim djelovanjem, posebno na marginalizovanim područjima. Potreba za komunikacijom i radom u digitalnom okruženju u periodu COVID pandemije pokazala nam je da stepen digitalne pismenosti našeg stanovništva nije na zadovoljavajućem nivou.

Ohrabrujemo vas da koristite benefite i mogućnosti Nahlinih programa, apliciranjem na besplatna mjesta na našim edukacijskim programima jer svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.