fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Besplatna edukacija dostupna svim ženama

Iskoristite priliku da besplatno pohađate Nahline edukativne programe!

Poboljšati kvalitet života žene u bh. društvu cilj je na kojem Nahla ustrajava već dugi niz godina. Najefikasniji način ostvarivanja ovog cilja je putem obrazovanja – pružanja jednakih šansi svim osobama da steknu znanja, vještine i razmjene iskustva primjenjiva u poslovnom i praktičnom životu.

Kroz svoje edukativne programe godišnje educiramo stotine osoba, čime osiguravamo izgradnju pojedinaca, ali i stvaramo vrijednost korisnu za cijelo društvo.

Kako bismo osigurali jednaku dostupnost neformalnog obrazovanja svim kategorijama društva, Nahla u svim svojim edukativnim programima  (kursevi stranih jezika, kursevi računara, šivenje i dr.) pruža prostor za besplatnu edukaciju ženama koje ispunjavaju zadane kriterije.

Kriteriji za odabir kandidatkinja:

  1. korisnice socijalne pomoći;
  2. žene s invaliditetom preko 60%;
  3. žrtve nasilja u porodici;
  4. civilne žrtve rata;
  5. majke djece s poteškoćama u razvoju;
  6. samohrane majke 3 i više djece;
  7. žene nezaposlene duže od godinu dana.

U svrhu dokazivanja pripadnosti nekoj od navedenih kategorija potrebno je dostaviti:

  • uvjerenje o statusu, odnosno svojstvu, koje su izdali nadležni organi;
  • potvrdu o primanjima ukoliko je kandidatkinja zaposlena;
  • kućnu listu.

Kandidatkinje su dužne dostaviti kopiju dokumenata, uz originalne dokumente, ne starije od 6 mjeseci, na uvid. Dokumentacija se dostavlja na info desk CEI Nahla Sarajevo.

Prijava se smatra potpunom uz dostavljanje dokumentacije, nakon čega se uzima u razmatranje. Nepotpune prijave, bez dostavljene dokumentacije, neće biti uzimane u obzir.

Ukoliko je broj kandidatkinja veći od broja dostupnih mjesta prednost se daje kandidatkinjama koje pripadaju više ugroženih kategorija istovremeno. U slučaju jednakosti među kandidatkinjama na osnovu ovog kriterija, prvenstvo se određuje na temelju redoslijeda kategorije kojoj kandidatkinja pripada. Nakon toga, kandidatkinje stiču prednost po redoslijedu podnošenja prijave.

Prijaviti se možete lično u prostorijama Nahle u ulici Džemala Bijedića 122, Sarajevo ili putem PRIJAVNOG FORMULARA.