svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Učenje pomoću mentalnih mapa

Kako što lakše učiti, kako jednostavno zapamtiti veliku količinu podataka ili savladati preopširno gradivo? Pokušajte pomoću tehnike takozvanih mentalnih mapa…

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Mentalne mape namijenjene su svima, učenicima i studentima da lakše savladaju gradivo, polože ispit, onima koji studiraju uz posao, profesorima, odlične su i za učenje stranih jezika. To je tehnika za kvalitetnije učenje, pamćenje, bilježenje, pomaže da se na lakši način zapamti velika količina podataka i to pomoću slika, crteža, simbola i boja. Umjesto da podcrtavate riječi, od knjiga pravite skripte i beskonačno iščitavate tekst, koji trebate zapamtiti, na mentalnoj mapi, bijelom papiru A4 formata, napravite crtež s ključnim riječima i simbolima koji vas asociraju na pročitano gradivo.

Kreativna metoda učenja za djecu i odrasle

 Kako učiti pomoću mentalnih mapa i njima se služiti može se naučiti i na seminarima, koji traju dva ili tri dana, a pruža ih za sada tek nekoliko centara. Za trenere Mind mapping seminara potrebna je licenca Buzan centra iz Londona, odakle su mape i krenule u svijet, a tvorac im je Tony Buzan.

Za stvaranje mentalne mape potreban je bijeli papir, te flomasteri ili bojice. Mentalna mapa sadrži središnji pojam, oblikovan kao krošnja, stablo koje se dalje grana po pojedinim područjima. Na papir ne ispisujete cijele rečenice, nego samo ključne riječi, simbole koji će vas asocirati na gradivo koje trebate zapamtiti. Te ključne pojmove prate i slike, koje također služe kao asocijacija na tekst, poglavlje knjige ili neki drugi sadržaj koji trebate naučiti. Mentalne mape su korisne i za pripremu prezentacija, predavanja, omogućavaju uštedu vremena i bolju koncentraciju. 

Stručnjaci tvrde kako je njihova prednost u tome što prate mentalne procese i oslanjaju se na vizuelizaciju, kojom se mogu lakše povezati pojmovi, nego da ih neprestano čitamo i ponavljamo. Mentalnu mapu bi svako trebao raditi sam, jer svako ima svoj “sistem” simbola, slika, sličica, boja, koje ga  asociraju na određene pojmove.    

Prilagođeno sa: zena.hr