fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

DOGAĐAJI

Svijet dostojan djeteta, znanjem i dostupnim resursima – Za našu bolju budućnost!

U ponedjeljak, 20. novembra, na dan koji se obilježava kao Svjetski dan djeteta, u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje Nahla održan je okrugli sto “Prednosti digitalnih tehnologija u učenju i podučavanju o pravima djece”, kao dio aktivnosti unutar trogodišnjeg projekta “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH”. Ova važna tema odabrana je zbog brojnih pitanja koja se javljaju u procesu digitalizacije različitih procesa u našem okruženju, a posebno kad je riječ o utjecaju digitalizacije i tehnološkog napretka na obrazovanje.

Pripremila: Elvira Leka

Sehija Dedović, predsjednica CEI Nahla, u uvodnom obraćanju je upoznala učesnike s osnovnim fazama projekta “Za našu bolju budućnost” koje su realizirane kroz prethodne tri godine u deset kantona Federacije BiH, a koje su obuhvatile preko 1.200 osoba. U prvoj fazi je 20 žena i 30 djece prošlo obuke za trenere/ice u oblasti zaštite ženskih/dječijih prava i zaštite od nasilja, nakon čega je izrađen online modul za učenje, a u trećoj fazi uslijedio je rad s donosiocima odluka, predstavnicima različitih institucija i ustanova.

Upravo je 16 online modula  za interaktivno učenje o dječijim pravima (dostupni na:  www.zanasubuducnost.ba ) koji ostaju kao trajno naslijeđe projekta za upotrebu u školama i organizacijama, bilo u fokusu okruglog stola na kojem su se okupili predstavnici/predstavnice Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, nevladinih organizacija te direktori škola i nastavnici koji su imali priliku module testirati u radu s djecom u prethodnoj školskoj godini. 

„Cijeli svijet intenzivno priča o razvoju karaktera, o razvoju otpornosti i svjesnosti procesa kod učenika spram tehnološkog napretka, o bojazni da je kriva tehnološkog napretka par koraka ispred razvoja obrazovnih sistema. U ovom trenutku, a i u narednom periodu mi ćemo morati razmišljati o sofisticiranju podučavanja, o postavljanju pravih pitanja, o razvoja nastavničkih kompetencija, ali i o tome kako da učenike potaknemo da jedno naučno dostignuće koriste na odgovoran, racionalan i održiv način, održiv s aspekta ličnosti, s aspekta porodice, zajednice itd. Proces digitalizacije može imati i svoje negativne efekte i zato nam je bitno da ovakve dijaloge držimo uvijek otvorenim, da pričamo o koristima, ali i opasnostima koje sa sobom nosi proces ubrzane digitalizacije. Bez straha i bez zadrške, hrabro i odlučno, cijeneći čovjeka, moramo osvještavati ove promjene i iz njih izvući maksimum za obrazovanje,” istakla je u uvodnom obraćanju Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Amel Habibović, nastavnik iz JU “Deseta osnovna škola” Ilidža, implementirao je modul na terenu i ističe: “Moduli su interaktivni i vizuelno privlačni djeci zbog toga su učenici dobro reagovali na njih. Traži se dvosmjerna komunikacija i ovo je učenje koje je u skladu s trendovima i terminima koji su njima bliski. Mogu reći na svom iskustvu da 60-70% prava i termina s platforme djeci nije bilo poznato od ranije. Volio bih da materijal zaživi kao sredstvo za učenje o pravima djece i u budućnosti na sistemskom nivou, jer sam primijetio da su potaknuti na ovaj način. Izuzetno je pozitivan aspekt validacije koju djeca dobiju nakon što pređu određene module, naprimjer, dobiju pehar kad završe jednu cjelinu, ali na kraju i certifikat. Na ovaj način su sva djeca uključena i imaju priliku biti pohvaljeni, što ponekad može izostati kad koristimo tradicionalne metode učenja i podučavanja.“

Azra Ibrahimović, psihologinja i voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta, predstavila je online module i upoznala učesnike s ishodima pilotiranja u osnovnim školama. 

„Važno iskustvo koje bismo željeli podijeliti s obrazovnom zajednicom i vlastima pored platforme odnosi se i na uspostavljenu metodologiju uključivanja djece kao vršnjačkih trenera. Dakle, djeca, kao vršnjački treneri mogu postići dobre rezultate zbog pristupa, uključenosti i razumijevanja. Svjedočili smo značajnim promjenama u identifikaciji nasilja i reakciji na nasilje u situacijama kad su djeca bila uključena u prenošenje znanja svojim vršnjacima“.

Zaključci okruglog stola

  • Upotreba digitalnih alata ima svoje prednosti, doprinosi transparentnosti i efikasnosti;
  • Nove generacije zahtijevaju nove pristupe i prilagođavanje mogućnostima djece za učenje, dok s aspekta nastavnika ovakva sinteza informacija olakšava postizanje ishoda; 
  • Sadržaj platforme www.zanasubuducnost.ba iz segmenta dječijih prava popunit će prazninu i naći će svoje mjesto unutar šire priče o upotrebi digitalnih alata za podučavanje o pravima djeteta;
  • Hodogram kakav je uspostavljen na aplikaciji i konkretni mehanizmi podrške i zaštite u slučaju ugroženosti nekog od prava značajni su i omogućavaju reakciju i vođenje kroz realan ambijent narušenosti nekog prava;
  • Aplikacija ima potencijal za razvoj i proširenje upotrebe u različitim okruženjima.

Ovaj okrugli sto realiziran je kao dio aktivnosti unutar trogodišnjeg projekta “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH” koji Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” provodi zajedno s partnerskim organizacijama Zavod “Krog” iz Slovenije te “Medica” iz Zenice, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Svjetski dan djeteta obilježava se 20. novembra od 1989. godine, kad je usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju garantirati svakom djetetu. Iako je konvencija bila najbrže prihvaćeni sprazum u historiji kad govorimo o ljudskim pravima, njena implementacija zahtijeva agilniji i širi pristup potpisnika.

Svako dijete, svaka generacija treba imati priliku da gradi temelj za novi i bolji svijet, svijet dostojan djeteta, priliku da imaju znanje i resurse da dosegnu najviše što mogu, zbog sebe, ali i naše bolje budućnosti.