fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Studenti pedagogije u Nahli: povezivanje teorije i prakse u andragogiji

Studenti i studentice druge godine Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu u okviru svoje andragoške prakse u srijedu, 10. januara 2014. godine posjetili su  Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla”.

Pripremila: Nizama Ahmed, voditeljica Nahlinog odjela za edukaciju

Ova posjeta, organizirana u saradnji s doc. dr. Aminom Isanović s Filozofskog fakulteta, pružila je priliku studentima i studenticama da se upoznaju s radom centra za obrazovanje odraslih koji u radu primjenjuje andragoške principe, istraže zadatke i izazove koji stoje pred ovakvim centrom, te povežu teoriju i praksu iz oblasti andragogije i razmjena iskustava.

Sehija Dedović, predsjednica CEI “Nahla”, poželjela je dobrodošlicu studentima i studenticama i predstavila im koncept rada centra, osvrćući se na početke rada i ističući važnost kontinuiranog praćenja potreba savremenog rada i obrazovanja.

Nizama Ahmed, voditeljica Nahlinog odjela za edukaciju i Zejneb Sherbi, koordinatorica u odjelu za edukaciju, predstavile su programe i načine njihove realizacije, kao i smjernice daljeg djelovanja i stalnog doprinosa društvu u BiH.

Studenti i studentice su imali priliku učestvovati i na interaktivnoj radionici na temu “Kompetencije andragoga i očekivanja polaznika edukacija za odrasle”, gdje su pokazali visok nivo znanja i kompetencija iz ove oblasti.

Naši gosti i gošće izrazili su zadovoljstvo zbog mogućnosti da se bliže upoznaju sa praktičnim radom u oblasti andragogije, te su pokazali veliko interesovanje za koncept rada Centra tokom razgovora i obilaska prostorija. Na kraju posjete su naglasili da su dobili i određene ideje o vlastitom aktivizmu.

Nadamo se da će studentima i studenticama pedagogije ova posjeta ukazati na potrebu kontinuiranog rada i ličnog razvoja te proširiti njihove poglede kada je riječ o perspektivama profesionalnog djelovanja, usavršavanja i dobrobiti za cijelo društvo.

Djelić atmosfere s posjete možete više vidjeti na fotografijama ispod