fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

PUT RAZVOJA – Sve za me, otvori se!

CEI Nahla nastavlja pružati podršku ženama iz cijele Bosne i Hercegovine koje traže priliku za lični i profesionalni rast i razvoj, kreirajući posebne programe kroz projekat “Engage. Inspire. Empower – Women in Business in Bosnia and Herzegovina” koji podržava Vlada Švicarske.
 

Pripremila: Hana Hajrić, alumna Nahlinog kluba mladih Tignum

U okviru serijala koji istražuje priče uspješnih žena koje su osjetile potrebu za promjenom i odlučile se dodatno educirati upoznajemo Miju Babić. Mia je prepoznala važnost kontinuiranog učenja i razvoja te je odlučila iskoristiti priliku za dodatnu edukaciju. U okviru svog ličnog i profesionalnog rasta Mia se prijavila i uspješno završila kurs iz Adobe Photoshopa u CEI Nahla Sarajevo. Nova vještina nije samo obogatila njezin životopis, već joj je i otvorila vrata novim mogućnostima u karijeri te joj pružila samopouzdanje da se upusti u nove izazove.

Životna raskrsnica

Kad završimo fakultet često se suočavamo s izazovima. Nakon dugog perioda posvećenog studiranju mnogi se nalaze pred pitanjem: “Šta sad?” Očekivanja su visoka, ali put do ostvarenja ciljeva često nije jasno definiran. Za mnoge mlade ljude to je vrijeme kad shvate da se učenje ne završava s okončanjem formalnog obrazovanja. Oni traže prilike za stjecanje novih vještina i znanja kako bi se bolje pripremili za ulazak na tržište rada ili kako bi proširili svoje horizonte i karijerne mogućnosti. Upravo tako postupila je naša sagovornica Mia. Završila je bachelor i master anglistike na UNSA te uporedo razvijala svoje vještine u drugim poljima:

"Budući da sam bila pri kraju studija prije nekih 6–7 godina, počela sam se intenzivnije baviti pitanjem kontinuiranog učenja. Prisustvovala sam različitim radionicama i programima koje sam smatrala korisnim za svoj lični i profesionalni razvoj."

Karijerne prekretnice

Prihvatanje novih prilika i kontinuirano nadograđivanje vlastitih vještina neki su od segmenata uspjeha u današnjem dinamičnom svijetu rada. Tržište stalno evoluira i mijenja se postavljajući nove zahtjeve i izazove pred pojedince – stoga je važno biti otvoren za promjene i spremno prihvatiti nove prilike koje se pojave:

"Za mene je presudna bila karijerna prekretnica. Ja sam magistrica engleskog jezika i književnosti. Radila sam kao prevoditeljica i koordinatorica za komunikacije u NVO sektoru. Imala sam neka dva–tri moguća pravca, ali sam smatrala da je savladavanje osnova Photoshopa korisno, u većoj ili manjoj mjeri, za svaki od njih. To se na kraju pokazalo tačnim. Sada radim kao Content Writer u jednoj content marketing agenciji u Hrvatskoj."

Sama stvaram nove prilike za sebe

Stvaranje novih prilika za sebe zahtijeva kombinaciju samosvijesti, hrabrosti i proaktivnosti. Aktivno traženje prilika za učenje i stjecanje novih vještina može nam pomoći da se istaknemo na tržištu rada i otvorimo vrata novim mogućnostima. Mia je pokazala spremnost za izlazak iz svoje zone komfora i prihvatanje novih opcija:

"Pohađanje obuke ohrabrilo me je da konkurišem na različite poslove koji su imali u fokusu komunikacije i sadržaj, a na koje se prethodno možda ne bih prijavila zbog svog limitiranog iskustva u samostalnom kreiranju vizuala te korištenju alata poput Adobe Photoshopa.

Dobila sam i ponudu za jedan angažman za koji su Photoshop i slični programi bili esencijalni. Iako sam na kraju prihvatila drugu ponudu, bila sam izuzetno zadovoljna jer sam imala dojam da je ta prilika bila usko vezana za odluku da pohađam obuku."

Prednosti programa u CEI Nahla

U našim dosadašnjim pričama isticali smo važnost pravog odabira kada je riječ o instituciji i ljudima koji vode edukacije. Kako bismo što uspješnije savladali ono što želimo, bitno se sigurno osjećati u prostoru koji nam pruža edukaciju te imati stručne ljude od kojih usvajamo znanje. Mia ističe prednosti CEI Nahla u tom smislu te dijeli s nama svoje iskustvo:

"Kurs iz Adobe Photoshopa je bio vrlo jezgrovit i praktičan. Predavač Amar s nama je podijelio više o osnovama grafičkog dizajna i kreiranja različitih materijala u svrhu brendiranja, što je premašilo moja očekivanja. Sve polaznice osnažene su da vještine primjene bilo na postojećem radnom mjestu, bilo za ideju koju tek žele pokrenuti. Ono što je meni bilo najznačajnije jeste što je predavač s nama podijelio dosta resursa koji su pomogli izradi zadataka tokom obuke, a kojima još uvijek možemo pristupiti u slučaju nedoumica."

Da li i ti razmišljaš o dodatnoj edukaciji?

Iz Mijinog primjera vidimo kako ulaganje u dodatno educiranje može biti višestruko korisno. Ovdje bismo posebno željeli potaknuti sve djevojke i žene koje osjećaju da su sposobne za više, koje uživaju u različitim područjima i koje teže ka ostvarenju svojih potencijala, da kroz unapređenje vještina i sposobnosti u svojim poljima interesovanja otvaraju vrata novim prilikama, napretku i ličnom zadovoljstvu. Za kraj čitamo i Mijinu poruku svima nama:

"Moj savjet je uvijek dodatno educiranje, uz uvjet da edukacije vode pojedinci ili organizacije koje imaju kredibilitet i stručnost. Naravno, ono što pravi razliku jeste jasno razumijevanje vlastitih potreba i ciljeva te prethodno informisanje o pojedinostima programa."