fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

EDUKACIJA MLADIH AKTIVISTA/ICA

Kome je namijenjena?

Mladim studentima/cama i diplomantima/cama prava, politologije, novinarstva, teologije, sociologije, međunarodnih odnosa i srodnih fakulteta društvenih nauka (ali i svim drugim entuzijastima/cama!) koji su motivirani/e da djeluju u smjeru rješavanja izazova diskriminacije na temelju vjere, te žele više naučiti o tome i aktivnije se uključiti u rad formalnih i neformalnih grupa, kao i institucija koje se bave ovim pitanjima.

Zašto?

Želimo podići svijest o razmjerama ograničenja slobode vjere i uvjerenja u BiH, unaprijediti znanja i vještine budućih aktivista/ica u polju ljudskih prava, demokratije, sekularizma i aktivizma te proširiti i osnažiti mrežu aktivista/ica koji će blagovremeno i kontinuirano pratiti stanje vjernika i povredu prava na slobodu vjere i uvjerenja kroz stanje na terenu i pisanja u medijima.

Kako?

Kroz radionice i praktičan rad, uz mentorstvo domaćih i međunarodnih stručnjaka, učimo o ljudskim pravima, pravnom sistemu, okvirima u BiH i zakonskim regulativama, alatima za praćenje i sakupljanje podataka, lobiranje i zagovaranje, učestvovanju u javnim raspravama i javnom nastupu, mehanizmima za djelovanje protiv diskriminacije i djelovanje u civilnom društvu i drugim relevantnim temama te dobijamo priliku za volonterski angažman na projektima i u radnim grupama iz spomenutih oblasti.

Upis nove generacije polaznika/ca jednom godišnje, putem javnog konkursa.

NAŠE AKTIVNOSTI

→  KONTAKT

Džemala Bijedića 122,

71 000 Sarajevo

Tel: 033/710-650

Fax: 033/710-651

info@nahla.ba

Prilaz ul. Bosanskih šehida bb,

77 000 Bihać

Tel: 037/352-200

Mitra Trifunovića Uče bb,

75 000 Tuzla

Tel:  035/205-699