fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Počinje trening s donosiocima i/ili implementatorima politika u okviru projekta “Za našu bolju budućnost”

U naredna četiri dana, od 15. do 18. juna 2023. godine, u Sarajevu se održava trening za predstavnike i predstavnice institucija i ustanova koje su donosioci i/ili implementatori politika o ženskim ljudskim pravima i dječijim pravima u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu. Ovaj trening je dio EU projekta “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH”.

Neki od ishoda učenja na treningu su:

  • Dječija prava i upoznavanje sa situacijom vezanom za dječija prava u BiH,
  • Upoznavanje s raspoloživim resursima za zaštitu dječijih prava u lokalnoj zajednici i međunarodnim mehanizmima o zaštiti dječijih prava,
  • Ljudska prava i upoznavanje sa situacijom vezanom za ženska prava u BiH,
  • Upoznavanje s raspoloživim resursima za zaštitu ljudskih prava s fokusom na ženska prava u lokalnoj zajednici i međunarodnim mehanizmima o zaštiti ženskih ljudskih prava.

Trening će obuhvatiti i planiranje i pripremu inicijativa i aktivnosti koje će učesnici/učesnice imati priliku implementirati u lokalnoj zajednici, uz osiguranu mentorsku i finansijsku podršku organizatora treninga. Trening i proces mentorisanja učesnika/učesnica realizirat će stručni tim kvalificiranih trenerica s dugogodišnjim iskustvom u oblasti ljudskih i dječijih prava i rada sa žrtvama nasilja.

 

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, u partnerstvu s organizacijama Zavod „Krog“ Slovenija i Udruženje „Medica“ Zenica, uz finansijsku podršku Evropske unije, od marta 2021. do novembra 2023. realizira projekat “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH” čiji je glavni cilj podići svijest i educirati žene i djecu o njihovim pravima i osnažiti ih za aktivno učešće u promociji principa nenasilja i zaštite prava žena i djece te unaprijediti saradnju s predstavnicima/cama institucija i ustanova u lokalnoj zajednici.

U prethodnom periodu realizirane su prve dvije faze projekta – u prvoj fazi su projektni partneri na osnovu dugogodišnjeg iskustva, ekspertize i prakse educirali 20 žena i 30 djece kao vršnjačke edukatore i edukatorice u oblasti zaštite prava žena i djece, a u drugoj fazi su ovi edukatori/ice prenosili znanja i vještine svojim vršnjacima i vršnjakinjama u osnovnim školama i nevladinim organizacijama. Stručni saradnici na projektu izradili su Online modul (www.zanasubuducnost.ba) edukacije o ženskim i dječijim pravima, koji će se koristiti u školama i nevladinim organizacijama tokom i nakon završetka projekta.

Treća faza obuhvata aktivnosti na jačanju multisektorskih mehanizama zaštite kroz saradnju ministarstava, policije, centara za socijalni rad, pravosudnih institucija, zdravstvenih institucija, nevladinih organizacija i medija na promociji prava djece i žena i njihovoj zaštiti od nasilja. Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno ukupno 1200 osoba (djece, žena i predstavnika institucija) u deset kantona Federacije BiH.