fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Počela realizacija radionica za mlade širom BiH

Inicijativa PRVI je ove godine odlučila napraviti iskorak te osim već sada prepoznatljive edukacije za mlade aktiviste i aktivistice, realizirati radionice u drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini na teme slobode savjesti, misli i vjere i govora mržnje i zločina iz mržnje.

Realizirane su radionice u Travniku, Zenici i Konjicu u saradnji s mladim aktivistima/cama u ovim lokalnim zajednicama koji su nam bili domaćini. U Konjicu je naš domaćin bilo omladinsko udruženje Andalus, u Travniku Centar za edukaciju mladih, a u Zenici Društveni centar grada Zenice.

U narednom periodu pred nama je odlazak u Tuzlu i Bihać.

 

Stečena znanja i vještine želimo prenijeti drugim mladim ljudima i doprinijeti podizanju svijesti o važnosti zaštite slobode savjesti, misli i vjere, te prenijeti alate i metode kojima mladi mogu kvalitetno aktivno djelovati.