svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obrazovanje odraslih - imperativ razvoja društva

Predstavnice CEI Nahla, u svojstvu registrovanog organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, prisustvovale su okruglom stolu „Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede“ održanom u ponedjeljak, 23. decembra 2019. u Sarajevu. Okrugli sto je rezultat saradnje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Fokus okruglog stola bila je težnja ka zajedničkom pristupu i saradnji svih aktera u implementaciji zakonske regulative i sveukupnog rasta i razvoja društva. Obrazovanje odraslih je ključan mehanizam svakom pojedincu koji želi da ulaže u sebe i stječe neophodna znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada.

Direktor DVV International – Ureda za BiH, dr. Emir Avdagić, istaknuo je preporuke daljeg djelovanja:
–    osigurati koherentan pristup na svim nivoima vlasti u segmentu obrazovanja odraslih;
–    pojačati ulogu socijalnih partnera;
–    osigurati partnerstva i umrežavanja;
–    povećati javna sredstva i ulaganja u obrazovanje odraslih;
–    jačanje kapaciteta;
–    modernizacija nastavnih programa definisanih ishodima učenja.

Pomoćnica za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Lamija Husić naglasila je da je trenutno u Kantonu Sarajevo u Registar organizatora obrazovanja odraslih upisano 25 subjekata sa 53 akreditovana programa. Ministarstvo je u proteklom periodu aktivno radilo na prijedlogu izmjena i dopuna postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih kao jednog od mehanizama unapređenja prava, ali i odgovornosti organizatora obrazovanja.

Proces kreiranja zakonskog okvira u svim administrativnim jedinicama nadležnim za obrazovanje odraslih je finaliziran u 2019. godini, što je osnov za razvoj i uređivanje ove oblasti u cijeloj Bosni Hercegovini.

Na okruglom stolu zaključno je iskazana spremnost na saradnju organizatora obrazovanja odraslih, poslodavaca i Službe za zapošljavanje KS. Na ovaj način, svi uključeni akteri će na najefikasniji način steći uvid u potrebe tržišta rada i biti u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na postavljene izazove.