fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Ne plašite se reagirati na nasilje!

U okviru globalne akcije 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ organizirao je panel-diskusiju „Ko opravdava nasilje nad ženama – vjera ili vjernici“.

Panelisti su bili prof.dr. fra Mile Babić, iguman Danilo Pavlović i teologinja i psihologinja Azra Ibrahimović, a govorili su o problemu nasilja nad ženama iz perspektive katoličkog, pravoslavnog i islamskog učenja.
 
PRAKTIČNO DJELO JE PRIMAT LJUBAVI
 
Panelisti su podsjetili da vjernici često usljed neznanja i manipulacije, izvlačenjem poruka iz konteksta, zaboravljaju da u svom ponašanju trebaju slijediti uzore koji su im dati, a koji su duboko prezirali svaki oblik nasilja, poput Isusa i Muhammeda, a.s. „Praktično djelo je primat ljubavi“, napomenuo je fra Mile Babić, koji se osvrnuo i na neka pisanja katoličkih učenjaka u prošlosti, koji jesu ostavili značajan trag u drugim sferama, ali su nažalost i prouzrokovali da se sveti tekst zanemari kad je u pitanju odnos prema ženi te da se uspostavi negativna praksa prezira prema ženskom tijelu.

 

„U tolikoj je mjeri zavladalo to negativno viđenje, da je vrlo brzo postala uvriježena uzrečica da je ‘žena neuspjeli muškarac’, što predstavlja jedan užas nepravde prema ženama. Nisu religije krive za takve odnose, nego naša volja za moći. A takav odnos je omogućio muškarcima neprikosnovenu moć. Bit svega je da su ljudi jednaki, a svaka je prisila pogrešna – pa to sve religije zagovaraju!“, kazao je fra Mile Babić u svom nadahnutom i dinamičnom izlaganju.
 
VELIKA ODGOVORNOST NA SVEŠTENIM LICIMA
 
Iguman Danilo Pavlović osvrnuo se na pogubnost tradicije odnosa prema ženama na ovim prostorima, koja je nezaobilazna kad su u pitanju ovakve teme. Istaknuo je da se u samim tekstovima od početka spominje da je stvoreno muško i žensko, te je velika odgovornost upravo na sveštenim licima da to ponavljaju u svojim propovijedima i podsjećaju na ravnopravnost koju religija propagira. Nažalost, mnoge Crkve i vjerske zajednice nemaju adekvatne institucije za nošenje s problemom nasilja, ali kao pozitivan primjer je naveo primjer Međugorja, koje ima i svoju sigurnu kuću.
„Vjerska lica treba da izađu iz političkih retorika. Opravdavanje nasilja bilo koje vrste nema veze sa vjerom, nego je to zla tradicija. Na nama je, vjerskim službenicima, da se ozbiljno prihvatimo ovog pitanja i sarađujemo na međureligijskom nivou i napravimo dugoročne planove“, vrlo odlučno je poručio iguman Pavlović.
 
NISU IZUZETAK NI VJERNIČKE PORODICE
 
Kroz višegodišnji rad u Nahlinom psihološkom savjetovalištu voditeljica ovog savjetovališta psihologinja Azra Ibrahimović uočila je da je nasilje u porodici učestalo u našem društvu te da nisu izuzete ni vjerničke porodice. „Kad se dešava nasilje nad ženama – tu nikada žrtva nije samo žena, nego cijela porodica“, rekla je, te je ukazala kako sve češću pojavu vršnjačkog nasilja ne treba rješavati u školama, nego krenuti od porodice, jer upravo su djeca ta koja ponavljaju obrazac ponašanja kojem svjedoče kod kuće. Iz perspektive islama podsjetila je na obraćanje u Kur'anu koje kaže: „O vi razumom obdareni…“ koje ohrabruje promišljanje, razmišljanje i učenje, a nažalost upravo neznanje dovodi do opravdavanja nasilja među vjernicima, jer kako kaže „inače bi se sjetili da vjera traži oprost, samilost, što je praksa Poslanika Muhammeda“. Nerijetko nasilnici pronađu sebi argumente izvlačeći značenja iz ajeta i hadisa, ali se ne sjete da Poslanik nije nikada digao ruku na ženu.
„Zlo se ne širi zato što je puno zlih ljudi, nego zato što oni dobri šute“, zaključila je psihologinja Ibrahimović.
 
Na kraju je naglašeno da je veoma važno raditi i s muškarcima iz svih društvenih sfera, a kao jedan od pozitivnih primjera istaknut je projekt “Imami protiv nasilja” koji je CEI Nahla realizirala s nekoliko grupa imama s područja cijele BiH, kako bi oni kroz svoje djelovanje i stalne kontakte sa širokom grupom ljudi bili spremni prepoznati nasilje i adekvatno mu se suprotstaviti. Također, poručeno je i da ključnu ulogu u prekidanju kruga nasilja igraju svjedoci, koji svojim blagovremenim i ispravnim reakcijama mogu spasiti živote žena, ali i čitavih porodica.