svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Nahla na sajmu zapošljavanja i preduzetničkih inicijativa

Sajam zapošljavanja i preduzetničkih incijativa, na kojem učestvuje i CEI Nahla među 120 poslovnih subjekata, održava se u Sarajevu  na Trgu Oslobođenja – Alija Izetbegović.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Sajam organizira Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ s partnerima – Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, te općine Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo.

Na sajmu će biti predstavljeno pet industrija: IT, turizam, stari zanati, startup, te druge uslužne djelatnosti.

Tokom sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa potpisani su i memorandumi o saradnji s organizatorima obrazovanja odraslih.

Potpisivanje memoranduma o saradnji s 24 ustanove, organizacije i drugim pravnim subjektima koji provode programe obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija za nezaposlene i druge osobe, među kojima se nalazi i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla“, ima za cilj promociju uvezivanja mreže subjekata koji provode programe obrazovanja odraslih i podizanje konkurentnosti nezaposlenih osoba za tržište rada.

Potpisivanje memoranduma predstavlja početak umrežavanja svih obrazovanih centara i ustanova koji svojim programima pomažu da nezaposlene i druge osobe dobiju vještine i znanja koja su danas tražena na tržištu rada.