svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Nahla i DVV International potpisali sporazum o saradnji za 2021!

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” potpisao je danas Sporazum o saradnji za 2021. godinu s dugogodišnjom partnerskom organizacijom DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu koja će rezultirati novim kvalitetnim programima usavršavanja i unaprijediti ponudu obuka za zapošljavanje i samozapošljavanje žena.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

U ovoj godini planirana je zajednička realizacija projekta "Osnaživanje žena za zapošljavanje u poslovnim okruženjima digitalnog doba“ koji predviđa izradu i akreditaciju programa za dvije obuke za zapošljavanje i samozapošljavanje žena iz oblasti koje su izuzetno tražene i potrebne na tržištu rada: Obuka za asistenticu u računodstvu i Obuka za QA testiranje – automatsko i manuelno te pilotnu implementaciju obuke za asistenticu u računodstvu za 15 nezaposlenih žena u Kantonu Sarajevo.

Ovim projektom CEI „Nahla“ s partnerskom organizacom DVV International želi doprinijeti unapređenju ponude obuka za zapošljavanje i povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja žena na području Kantona Sarajevo u računovodstveno-finansijskom i IT sektoru.

Uskoro više detalja o novim besplatnim programima usavršavanja.