svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Ljudska prava – izazov našeg doba!

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kad je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iako je to označilo početak razvoja savremene pravne regulative o ljudskim pravima i slobodama i dovelo do usvajanja niza međunarodnih dokumenata o njihovoj zaštiti, to nikako nije bio kraj borbe za ljudsko dostojanstvo. Nažalost, ostvarenje temeljnih ljudskih prava – posebno prava na život, slobodu i sigurnost – u većem dijelu svijeta i dalje je samo na deklarativnom nivou.

Podsjetimo se na neka od univerzalnih ljudskih prava:

Svaki muškarac, žena i dijete na zemlji rađaju se slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima. Mi smo braća i sestre ovog svijeta. Imamo svijest i savjest i trebamo biti prijateljski nastrojeni jedni prema drugima.

Prava navedena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima se odnose na sve. Bez obzira na godine, spol, rasu, vjersku ili političku pripadnost, boju, nacionalnost, socijalni status, jezik, uvjerenje, mjesto rođenja, tradiciju, ekonomiju, tjelesnu težinu, kožu, stil, razmišljanja, osjećaje, frizuru, bilo kakve razlike, veličinu, stil života, visinu, preferencije, orijentaciju, misli.

Imaš pravo da živiš slobodno i sigurno. Niko nema pravo da te tretira kao roba ili da vrši torturu nad tobom.

Zakon je isti za sve. Imaš pravo na pravnu zaštitu, na fer i javno suđenje. Niko ne bi trebao biti uhapšen i smješten u zatvor ili protjeran bez opravdanog razloga. Nevin si dok se ne dokaže suprotno.

Imaš pravo na privatnost, na slobodu kretanja, da uživaš u slobodi od progona u drugim zemljama. Imaš pravo na nacionalnost.

Imaš pravo da se vjenčaš i da imaš porodicu, a tvoja vlada bi trebala da zaštiti tvoju porodicu. Imaš pravo da posjeduješ nekretninu i ostalu imovinu.

Imaš pravo da misliš šta hoćeš i kažeš šta želiš. Da prakticiraš svoju vjeru slobodno i da se grupišeš i organiziraš skupove na miran način.

Imaš pravo da učestvuješ u političkim procesima svoje zemlje. Vlada bi trebala dopustiti glasanje redovno i svi glasovi da se broje jednako.

Društvo u kojem živiš treba da ti pomogne da se razviješ.

Imaš pravo na rad i da budeš fer plaćen. Radni dan ne bi trebao trajati predugo. Imaš pravo da očekuješ pristojan standard života.

Imaš pravo da ideš u školu. Obrazovanje bi trebalo da nastoji promovirati mir i razumijevanje među svim ljudima. Imaš pravo da budeš dio svojih zajednica umjetnosti i nauke. Moraš poštovati društveni poredak. To je neophodno da bi ova prava bila ostvariva i aplicirala se na sve.

Moraš da poštuješ prava drugih ljudi, zajednicu i javna dobra.

Ljudska prava zahtijevaju neprestanu zaštitu i direktni angažman svakog stanovnika planete. Istinska hrabrost i veličina ljudskog bića mjeri se njegovom spremnošću da zaštiti slabijeg i spriječi nepravdu.

Barem na ovaj dan razmislimo o naslijeđu koje ostavljamo budućim generacijama i šta svako od nas može učiniti kako bismo osigurali da dostojanstvo i prava svakog ljudskog bića budu zaštićeni i stavljeni iznad bilo kojeg drugog ličnog ili državnog interesa!